AINs storsamling for voksne

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

250

Fremdriftsplan

Pga størrelsen på arrangementet, er det allerede gjort en reservasjon på Thon hotel Oslofjord i Sandvika. Denne reservasjonen kan fritt nedjusteres dersom søknaden ikke innvilges. Prosjektgruppen møtes i mars og man går deretter ut med (foreløpig) informasjon og åpner for påmelding. I påmeldingsskjemaet huker man av for hvilke(n) gruppe(r) man tilhører (voksen/med/uten diagnose) slik at dette kan tas hensyn til i gruppestørrelser for de ulike aktivitetene/ foredragene/samtalegruppene. En del av aktivitetene vil foregå parallelt og blir derfor viktig å ta høyde for. I april-mai blir programmet videre utarbeidet. Aktuelle foredragsholdere blir kontaktet, aktiviteter blir bestilt, og gjennomføring av samtalegruppene blir planlagt. Mot slutten av mai blir programmet ferdigstilt. Helgen markedsføres i interne og eksterne kanaler, med siste påmeldingsfrist tidlig i august. Når man har endelig antall deltakere og endelig forventet antall i de ulike gruppene/ sesjonene, vil det bli gjort noen justeringer for å tilpasse dette. Nødvendig busser til og fra ulike eksterne aktivitetsposter blir bestilt. Dette er et arrangement som vil kreve høy grad av tilrettelegging og vi vil ha stor bruk av frivillige som bistår med dette. I løpet av juni og august vil man rekruttere og ha opplæring med de som skal bistå under helgen. Vi vil også ha en detaljert gjennomgang med hotellet slik at de ansatte er innforstått med behovene til deltakerne. I september blir arrangementet gjennomført. I etterkant av helgen sendes det ut et evalueringsskjema til alle deltakere, og tilbakemeldingene på denne blir gjennomgått i løpet av oktober. Evalueringsrapport, dybdeintervjuer med utvalgte deltakere og artikkel til medlemsbladet ferdigstilles i løpet av oktober/ november.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
AINs storsamling for voksne
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
04.04.2023
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring