Webinarserie om ASD og koronakrisen

Sluttrapportsammendrag

Prosjektgruppen er svært fornøyd med både prosjektet og gjennomføringen. Vi hadde over 500 påmeldte til webinarene, og det var flere som satt sammen. Vi gjennomførte alle de ni planlagte webinarene på den digitale plattformen, Zoom. Denne tekniske løsningen fungerte meget bra. Det ble satt av tid til spørsmål fra deltakerne, og vi har fått svært gode tilbakemeldinger.

Det er tydelig at det var et stort behov for denne type kunnskapsformidling og interaksjon. Webinarseriene ble tatt opp og distribuert til de påmeldte. I webinarserien for søsken var det flere barn som deltok, og det ble derfor ikke gjort opptak av denne serien.

Vi har gjennom dette fått bekreftet at det er enormt behov for informasjon og erfaringsoverføring for disse gruppene innenfor autismediagnosespekteret. Det har det kommet flere henvendelser om at det er ønskelig med flere slike webinarserier og dette er noe vi vurderer.


Søknadssammendrag

Personer med ASD er ekstra sårbare i dagens krevende situasjon. Strukturen i samfunnet og hverdagen til den enkelte er plutselig snudd opp ned preget av uforutsigbarhet. Mange tiltak er kuttet ut og alle får ikke den oppfølgningen de har krav på fra kommunen. Dette medfører en stor belastning for våre medlemmer og mange føler seg redde og bekymrer seg for fremtiden. Det kan være utfordrende for personer med ASD og beskrive hvordan de har det og hva slags hjelp de har behov for – mange oppfatter beskjeder veldig bokstavelig og tror derfor de ikke kan be om hjelp.

Situasjonen med isolasjon og hjemmeskole pga. korornaviruset er spesielt utfordrende for foreldre til barn med ASD. Familier forteller om utfordrende dager der de skal ivareta hjemmekontor, hjelpe søsken med skoleoppgaver og ivareta barna med ASD. Mange familier har barn som sover lite, har høy aktivitet og i liten grad mulighet til å organisere aktiviteter på egenhånd.

Målet er å skape en arena for personer med autismespekterdiagnose (ASD) og deres pårørende der de kan få informasjon og rådgivning i forbindelse med koronakrisen slik at denne ekstra sårbare gruppen kan få verktøy til å håndtere en utfordrerne og vanskelige situasjonen vi befinner oss i. Det er det viktig at vi nå skaper gode, lavterskel tilbud som kan gi avbrekk i en hverdag preget av engstelse og uro. Vi ønsker å tilby en serie med 9 webinarer spisset til de tre primærmålgruppene, med tre webinar per tema.

1. Å leve med ASD i koronakrisen – mestring og psykisk helse i den nye hverdagen for voksne med ASD

2. Tilrettelegging i familien – struktur hjemme, motivasjonssystemer, hjem-skole samarbeid for foreldre

3. Å leve med et søsken med ASD – hvordan håndtere familiesituasjonen i utfordrende perioder for barn mellom 10-20 som bor hjemme og har søsken med ASD.

Prosjektleder

Elin Lilloe-Wall

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Webinarserie om ASD og koronakrisen
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Beløp Bevilget
Kr 150.000
Startdato
14.04.2020