Plass til alle

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Autismeforeningen i Norge er en sammenslutning av mennesker med autismespekterdiagnose, (ASD), samt foreldre og andre pårørende, fagfolk og andre interesserte. Foreningen har ca 4500 medlemmer i hele Norge. Visjonen til foreningen er «Varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn». Som et ledd i vår strategi ønsker vi å bidra til å øke den autismefaglige kompetansen i samfunnet gjennom kunnskapsendring og holdningsskapende arbeid. Derfor vil vi drive «folkeopplysning» for å spre kunnskap om ASD. Dette gjør vi for å bygge ned fordommer og stigmatiseringer og skape større åpenhet om ASD.

Målsetting

Vårt må er at filmene skal nå bredt ut og være med og sette ASD på dagsorden. VI vil at filmene skal bidra til å øke samfunnets kunnskap, forståelse og aksept for personer med ASD. Filmene skal gi et troverdig bilde i forhold til hvilke utfordringer personer med ASD og deres omgivelser har det.

Målgruppe

Målgruppen vår er allmennheten. Vi ønsker å drive «folkeopplysning» om ASD og vår målgruppe er hele befolkningen.

Antall personer i målgruppen

20000

Beskrivelse av gjennomføring

Sanden Media vil produsere en pakke på fem korte karakterdrevne dokumentarfilmer som viser et nåtidsbilde fra livet til fem personer med ASD. Vi sitter på råstoff av de samme personene fra 2011, og dette vil være en viktig ressurs i arbeidet med filmene. Filmene vil ha en lengde på 10-15 minutter pr. film og kan fungere som enkeltstående filmer og som en mini-dokumentarserie. I hver episode blir vi kjent med en person med ASD livet han eller hun lever i dag. I løpet av episoden får vi også ett eller flere tilbakeblikk, 7 år tilbake i tid. Disse tilbakeblikkene vil være med å gi historiene dynamikk, de vil aktualisere tematikken i filmene, og være med å visualisere utviklingen til personene vi møter. Vi ønsker at dette skal være brukerens og familien sin fortelling fra sin virkelighet, uten at det skal kommenteres av fagpersoner. Det vil forsterke troverdigheten i filmene.

Fremdriftsplan

Prosjektet er todelt med en produksjonsfase og en visningsfase. 2019: PRODUKSJON Jan Styringsgruppe Jan – feb Gjennomgå filmstoff som er gjort for 7 år siden. feb – mars Manus og planlegging apr – sept Produksjonsfase okt – nov Klipp av filmene des klargjøring 2019/21: VISNING Feb – nov 2019 Arbeide med lanseringssteder, kringkastere, konferanser, arenaer for fagpersoner. 2020 – 2021 Lanseringsperiode

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport DAM.pdf

Prosjektleder/forsker

Livar Hølland

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Plass til alle
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Org.ledd
Sanden Media AS
Beløp Bevilget
2019: kr 650 000
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
01.10.2020
Status
Under gjennomføring