Aktiv sensommer! aktiviteter for 11-15år

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet:
Frivilligsentralen har startet opp et samarbeide med flyktningsenheten i Haugesund. Utifra egen erfaring er det behov for aktiviteter for barn i perioden 1 august frem til skolen starter. Mange barn har vært på ferie ,men i august begynner de fleste foreldre å arbeide og da er det ingenting som tilbys barn som er over SFO alder. Det er også mange barn som kommer fra innvandrer familier hvor foreldrene er i introduksjonsprogrammet som trenger noe å gjøre når foreldrene er borte på dagtid. Mange av disse barnene har ikke vært på ferie da familiene ikke har så mye å rutte med.

Prosjektets målsetting:
Gi barn på dagtid et aktivitetstilbud og gi barn en mulighet til å bli kjent med barn fra andre kulturer. Innvandrer barn vil få praktisert norsk og få nye norske venner. Aktivtetene skal foregå i distriktet og da vil en jo samtidig bli kjent i sitt lokalmiljø.
Norske barn vil få mulighet å bli kjent med andre kulturer og smake mat fra andre land og få nye venner.
Mange av lederene vil være voksne fra introduksjonsprogrammet og disse vil få mulighet til å bli kjent med sitt distrikt,lage norsk og utenlandsk mat og praktisere norsk.


Prosjektets målgruppe :
Barn i alderen 11-15 ,(5-9 klasse) Totalt 40. Både norske og innvandrer barn.

Beskrivelse av gjennomføringen:
Barna må ha blitt påmeldt og hver dag koster 25 kroner. De vil bli hentet av en buss og kjørt på ulike aktiviteter. Aktiviteten vil bestå av. Svømming i svømmehall,fisketurer og padling i kano,opplæring i litt førstehjelp og deltakelse på fiktivt søk. Delta på Ravnafloka som et sted med gladiatorlek,hinderløype mm. Tur i fjellet,bowling osv.
Voksne innnvandrere i introduksjonsprogrammet vil være med som ledere sammen med andre frivillige. Det vil være ca 13 voksne med. Disse skal på forhånd ha gjennomgått et førstehjelps kurs.

Prosjektets betydning:
For barn som ikke har hatt sommerferie vil de ha noe å fortelle når de kommer tilbake til skolen for sine medelever.Barna slipper å være hjemme alene mens foreldrene er på jobb.Barna vil også bli kjent med mennesker og mat fra andre kulturer. Innvandrerbarn og voksne vil få anledning å praktisere norskkunnskapen sin. Det vil bli en inntegrering av innvandrere og disse vil bli kjent med sitt lokalmilsjø og den norske natur og kultur.

Framdriftsplan:
Planlegging starter etter evt motatte midler. Annonsering av tilbudet gjennom media og skoler.
Kursing av ledere. Bestilling av busser og aktivitetes steder.
Påmelding må være klart innen 25 juni 2012. Innkjøp av mat osv må gjøres i slutten av juli 2012.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0223.pdf

Sluttrapportsammendrag

Frivilligsentralen ble kontaktet av Nav Flyktningenhet i 2010 med forespørsel om samarbeid 2011, da deltakerne i introduksjonprogrammet trengte aktivitet i perioden i august. I samme periode trengte barn over SFO alder aktiviteter da foreldre kun har 1 mnd ferie. Det ble derfor planlagt et prosjekt i samarbeid med leder for flyktningteamet og veileder i flyktningteamet. Prosjektet ble kalt «Aktiv Sensommer». Målsettingen var å gi både norske barn og innvandrer barn et ferietilbud hvor de kan treffe venner fra Norge, snakke norsk og bli kjent med sitt hjemmedistrikt. Ønsket var også å gi barn som ikke hadde vært på ferie pga foreldrenes økonomi, ferieopplevelser som de kunne fortelle klassekameratene sine om når de var tilbake på skolebenken. Det ble laget en informasjons folder som ble delt ut til Barnevernet, Krisesenteret, Nav og Hero mottakssenter. Det var reportasje i avisen samt annonse og intervju i radioen om prosjektet. Det var i utgangspunktet ønsket at 40 barn skulle melde seg på og det var tilslutt 44 påmeldte. Nå viste det seg etterpå at ikke alle disse møtte opp. Så Totalt 36 barn deltok i prosjektet. Alders spredning var derfor fra 9-16 år. Noe det ikke var tenkt på var at det var Ramadan i perioden av prosjektet og flere av deltakerne fastet. Dette forløp greit da de voksne som fastet tok med seg barna et annet sted når det var matservering. De ulike arenaene var på forhånd besøkt slik at det var klargjort på forhånd hvor det skulle spises, toalett forhold, hva som skulle gjøres, og hvilke sikkerhets regler som måtte tas. Noe av målsettingen var å bli kjent i distriktet, derfor var stedene: Bukkøy og Lindøy og Haugaland zoo (Karmøy kommune) Tysværtunet (Tysvær kommune), Ravnafloka og Djupadalen og Leos Lekeland (Haugesund kommune) Flere av barna hadde innvandrerbakgrunn og disse fikk snakket norsk sammen med de norske deltakerne. Den siste dagen utvekslet flere telefonnummer og ble venner på Facebook. Det ble bekreftet at flere av barna ikke hadde vært på ferie og at dette var deres eneste ferie. Flere av barna hadde aldri før padlet kano og trukket krabbeteiner og fisket «Aktiv sensommer» ble som planlagt et tilbud til barn hvor de fikk bruke kroppen sin, oppleve nye ting og steder, få nye venner og enormt mye glede. Prosjektet kan bare beskrives som: Suksess! Både barn, ledere og samarbeidspartnere var veldig fornøyde og klar for å gjøre det samme neste år.

Prosjektleder/forsker

Brita Rundhaug Røvær

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Aktiv sensommer! aktiviteter for 11-15år
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2012: kr 130 000
Startdato
01.08.2012
Sluttdato
16.08.2012
Status
Avsluttet