Kontaktperson

Magnus Gjerde Lønneberg

Norsk Folkehjelp er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon med om lag hundre lokallag over hele Norge. Organisasjonen jobber også i mer enn 35 land. Norsk Folkehjelp ble stiftet i 1939 som fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Organisasjonens mål er å bedre folks levekår og bidra til et demokratisk, rettferdig og trygt samfunn.

Norsk Folkehjelp har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 1996.

I 2023 har norsk folkehjelp fått støtte til7prosjekt
det utgjør4.370.000kroner
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har nOrsk folkehjelp fått støtte til355prosjekter
totalt har norsk folkehjelp fått117.323.430kroner i støtte fra stiftelsen dam

Søk midler gjennom Norsk Folkehjelp:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter