Effektivisering av søk etter savnede personer

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Dette verktøyet brukes i andre land i Europa og fungerer veldig bra. Men for at dette skal fungere i Norge må teknologien tilpasses og utvikles for å tåle nordnorske forhold som vind, snø og kulde. Den spanske produsenten, i samarbeid med sin samarbeidspartner i Stavanger, ønsker å bruke Norsk Folkehjelp Midt-Troms som utvikler og sluttbruker for dette prosjektet. Valget av oss er basert på vår innovative tankegang i kombinasjon med vår store gjennomføringsevne i lignende prosjekter.

Målsetting for prosjektet

Målet med dette prosjektet er å redde flere liv. Vi mener at vi, og dette prosjektet, har forutsetningene for å gjøre akkurat det. Et annet mål at vi i Norsk Folkehjelp skal fortsette å utvikle redningstjenesten med å implementere ny teknologi i søk etter savnede.

Målgruppe

Målgruppen er personer som, av en eller annen grunn, er savnet og har behov for å bli funnet.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

100

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektet baserer seg på å utvikle et søkeverktøy der en drone flyr over bakken og tar imot signaler fra mobiltelefoner. Dette kan gjøres på to måter, passivt og aktivt. I en passiv modus vil dronen ta inn alle signaler i mobilnettet og plassere disse i et kart. Det er begrensninger med denne modusen i bynære strøk, der det er mange signaler. Dog vil dette fungere bedre i større områder, dvs turområder, skog og mark. Hvis vi er på oppdrag for Politiet, en SAR-operasjon (Search and Rescue) der vi søker etter en savnet person, vil kunne få et såkalt IMSI eller IMEI-nummer (Mer info om dette i vedlagt beskrivelse.) Disse numrene får Politiet hos teleoperatøren, eller fra pårørende, og brukes i dag til å triangulere posisjon via telemaster. Dette viser seg stadig til å være vanskelig i områder med få telemaster. Med disse numrene kan vår drone søke i en aktiv modus, altså søke etter den spesifikke mobiltelefonen, og kan resultere i å finne den savnede personen vi leter etter.

Fremdriftsplan for prosjektet

September 2021 – Innkjøp av utstyr Oktober 2021 – Allerede her starter fasen med å tilpasse alle komponenter til norske forhold. November 2021 – Spesifikk opplæring på det nye utstyret fra produsent. Desember 2021 – Starten på den selvstendige utviklingen der vi jobber opp mot produsent om å tilpasse det som er nødvendig for å operere i norske forhold. Samtidig som vi lærer oss kapasitetene og utfordringene med dette som verktøy.

Prosjektleder

Ralph Christian Simonsen

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Effektivisering av søk etter savnede personer
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2021: kr 500 000
Startdato
01.09.2021
Sluttdato
01.09.2023
Status
Under gjennomføring