En bedre hverdag

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Norsk Folkehjelp Kristiansand har gjennom mange år arbeidet tett opp mot Norsk Folkehjelps flyktningmottak på Birkelid. Vi ønsket å utvide dette arbeidet. Vi hadde erfart at flere av flyktningene vi hadde vært i kontakt med gjennom mange år, hadde vanskeligheter med å skaffe seg jobb og at de som innflyttere, ikke bare til et nytt land, men også til en ukjent landsdel, sto uten nettverk. Det er nettopp gjennom nettverk at de fleste skaffer seg jobb. På dette grunnlag ønsket vi å gjennomføre prosjektet.

 

Vi gjennomførte regelmessig åpne møter i Folkets Hus Arbeideren i Kristiansand, hvor vi også har kontor. På grunn av nedleggelsen av Birkelid flyktningmottak og omorganisering av A-etat, var det mer krevende å rekruttere deltakere enn vi hadde regnet med. Prosjektet er nå inne i sin tredje fase, hvor vi evaluerer arbeidet, og prøver å utvikle nettverket videre, med det formål å nå ut til flere. Vi har erfart at det er tidkrevende å bygge opp nettverk og beholde dem.

 

Prosjektet ga resultater i form av erfaringer. Vi ser at et slikt prosjekt er avhengig av tettere kontakt med brukergruppa, noe vi utvilsomt hadde hatt hvis ikke asylmottaket hadde blitt lagt ned. Det tar tid å bygge opp nettverk, det fikk vi erfare, på samme måten som målgruppa. Selv om prosjektperioden er over, føler vi at vi nå står rustet til å fortsette nettverksbyggingen. Vi har utstyret og fasiliteter på kontoret, som gjør at vi fortsatt kan holde åpent hus for målgruppa.

Prosjektleder/forsker

Henrik H. Langfeldt

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
En bedre hverdag
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2006: kr 60 000, 2007: kr 40 000
Startdato
01.02.2006
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet