Tilbud for funksjonshemmede

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Laget gjennomførte syv turer i 2003 med funksjonshemmede barn, unge og voksne

Laget gjennomførte syv turer i 2003 med funksjonshemmede barn, unge og voksne. Vi brukte eget utstyr samt en del innleid utstyr og tjenester. Meningen med prosjektet var å gi funksjonshemmede i alle aldre mulighet på lik linje med funksjonsfriske til å komme seg ut i naturen og gjennomføre forskjellige aktiviteter. Vi har vært tvunget til å trekke oss til innlandet (Karasjok) ved flere anledninger på grunn av vær og føreforhold. Dette har ikke hatt noe negativt utfall for antall og gjennomføringen av turene, snarere tvert i mot. Det er mye enklere å utføre turer under så stabile forhold som det er inne i landet.

 

Vi har etter hvert skaffet en del utstyr som kan tilpasses etter forskjellige behov. Da vi startet på prosjekt for første gang hadde vi én snøscooter. I dag har vi syv, så vi har etter hvert blitt sterkere på utstyrsiden. Dette utstyret er ikke kjøpt inn av prosjektmidlene.

 

Vi har hele tiden arbeidet tett med representanter fra pleie- og omsorgstjenesten i Hammerfest kommune, og direkte med avlastningshjemmene i kommunen. Vi har selvfølgelig gått detaljert igjennom opplegget i forkant av hver enkelt tur, ikke minst på bakgrunn av de klimatiske forhold som råder i våre områder. Vi har også i forkant av flere turer vært ute for å planlegge og klargjøre løyper, for at løypene skulle passe til de som skulle være med på tur.

 

Vi har gjennomført syv turer til indre strøk i 2003. Det har også vært gjennomført turer i vårt nærmiljø på Kvaløya v/Hammerfest. Det har vært fra 12 til 32 personer med på hver enkelt tur. På turene med sterkt handikappede personer begrenset vi deltakerantallet noe for å holde en forsvarlig og god kvalitet på tiltaket.

 

Norsk Folkehjelp Hammerfest, ønsker å søke midler til lignende og kanskje andre typer prosjekter ved en senere anledning.

Prosjektleder/forsker

Leif Småbach

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Tilbud for funksjonshemmede
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2003: kr 103 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet