Svømmekurs for foreldre som ikke kan svømme

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Manglende svømmeferdigheter er forbundet med økt fare for drukning og andre ulykker. Barn og ungdom som har foreldre som ikke kan svømme, er langt mer utsatt for drukningsulykker enn andre. Dette er blant annet diskutert i en rapport Transportøkonomisk institutt fra 2013. Flere rapporter og studier har vist at det stort behov for svømmeopplæring i deler av innvandrerbefolkningen (se litteraturliste). Muligheten for å drive med fysisk aktivitet er, slik Folkehelseinstituttet skriver i sin undersøkelse av innvandreres levekår, ikke minst viktig for innvandrere.

Målsetting

Vi ønsker å tilby svømmekurs for foreldre som ikke kan svømme og som har barn i alderen 0-17 år. Vi satser generelt på å nå ut til familier med lav inntekt, og vi fokuserer i dette prosjektet særlig på foreldre som av ulike grunner har høyere sannsynlighet for å ha mangelfulle svømmeferdigheter.

Målgruppe

Er foreldre som ikke kan svømme og som har barn i alderen 0-17 år. Vi skal ha spesiell fokus i fem bydeler. Se prosjektbeskrivelse for mer detaljer.

Antall personer i målgruppen

168

Beskrivelse av gjennomføring

Overordnet plan: Prosjektet skal sørge for å organisere svømmekurs rettet mot foreldre i målgruppa med lav inntekt eller av ulike årsaker i har lært seg å svømme år, totalt inntil ca. 150 foreldre. Vi skal samarbeide med institusjoner og frivillige innvandrerorganisasjoner som er opptatt av familiens situasjon i Oslo. Konkret organisering: Første steg er å kontakte svømmeinstruktører og sørge for tillatelse til å bruke basseng. Deretter tar vi kontakt med miljøer spesielt i de fem bydeler og forklarer dem målsettingene om prosjektet. Rekrutteringen av deltakere vil skje i samarbeid med dem. Det har vist seg at hele nettverket må være overbevist om nytten av gruppene for at de foreldre skal ønske delta. Vi skal med andre ord motivere til å drive dugnad for å styrke svømmeferdighetene hos foreldre som per i dag ikke kan svømme. I andre fase organiseres svømmekurs med deltakere som tilhører samme kjønn. Gruppene skal drives etter en aktivitetsplan som svømmeinstruktører har utarbeidet. Deltakere kan også anbefale hva det skal legges vekt på kurset. Aktivitetene skal være tiltrekkende for målgruppen. Svømmekursene skal tilbys gratis slik at det blir lettere for foreldre

Fremdriftsplan

Februar : Planlegging, svømmeinstruktører, basseng, rekruttering, markedsføring Februar Juni : Organisere de seks svømmekurs for fem bydeler August: Prosjektet planlegger rekruttering av frivillige, eldre og koordinerer med alle samarbeidspartnere September- desember: Det gjennomføres de seks svømmekurs for fem bydeler og evaluering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Prosjekt 149 – Sluttrapport svømmekurs foreldre som ikke kan svømme_-.pdf

Prosjektleder/forsker

Susana Biamon

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Svømmekurs for foreldre som ikke kan svømme
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2022: kr 670 000
Startdato
01.02.2022
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring