Frisk hjerne i en sunn kropp

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I 2015 tok Fjell og Sund kommune imot 125 flyktninger hvorav 62 var barn i målgruppen, og i 2016 tok de imot 37 barn bare i Fjell. I 2017 ble det bosatt over 60 barn, og i 2018 er kommunene blitt anmodet om å ta imot over 30. I tillegg opplever kommunene en økende tilvekst av barnefamilier. Fjell og Sund kommune har henvendt seg til Way Forward i forbindelse med den økte bosettingen av flyktninger. Disse barna kommer fra krigsområder og sliter psykisk så vel som fysisk. Med våre tiltak skal vi gi dem en følelse av mestring. Det vil forebygge og behandle helseproblemer.

Målsetting

Norsk Folkehjelp Bergen i samarbeid med Way Forward ønsker å gi flere barn med flyktningebakgrunn en arena til å oppleve økt mestring i en ny hverdag i Norge. Gjennom trening og aktivitet vil dette skape gode vaner og forebygge både mentale og fysiske helseproblemer også i tenårene.

Målgruppe

Barn med flyktningebakgrunn mellom 6 og 11 år.

Antall personer i målgruppen

368

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektleder har det overordnede ansvaret for å koordinere de ulike prosjektdelene, og følge opp målsettingene. Som et ledd i dette vil prosjektleder gjennomføre samtaler med Street Motivators for best mulig å kunne følge opp hvert enkelt av barna. Prosjektleder skal være kontaktperson og bindeledd mellom foreldre, SM og idrettslag. SM skal være treningskontakt og skal hjelpe barna til der de skal gjennomføre aktiviteter. De skal gi oppfølging til hvert enkelt barn når de velger idrett og idrettslag. Videreføring; Way Forward skal fortsette samarbeidet med Norsk Folkehjelp etter prosjektperioden, og skal fortsette med prosjektet i Fjell og Sund etter prosjektperioden. Way Forward skal jobbe aktivt med å finne nye samarbeidspartnere, f. eks bedrifter eller å la prosjektet bli overført til kommunen. Fjell kommune har allerede tildelt Way Forward et aktivitetshus i Fjell. Vi skal rekruttere flere frivillige som fungerer som Street Motivators, som skal ta prosjektet videre gjennom frivillig arbeid Samarbeid: Alle partnere er kontaktet på forhånd. Skoler – Bidra med rekruttering. Kommer med bekymringsmeldinge om utsatte barn. Helsesøstre – Vi gir nødvendig informasjon til helsesøster slik at de blir i stand til å veilede barna.

Fremdriftsplan

August-Aug 2019: Kartlegging, etablering av samarbeider, rekruttere 30 barn, tilrettelegge idrettstilbudet sammen med idrettslag, foreldreforedrag, 7 foreldre involveres, arrangere forskjellige turer, ekstern evalueringsrapport, intern etter 6 mnd. August-Aug 2020: Rekruttere 40 barn, evaluere samarbeid med idrettslag, foreldreforedrag, 10 foreldre involveres, arrangerer forskjellige turer. ekstern evalueringsrapport, intern etter 6 mnd.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Frisk hjerne i sunn kropp.pdf

Prosjektleder/forsker

Richard Kiwanuka

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Frisk hjerne i en sunn kropp
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2018: kr 575 000, 2019: kr 570 000
Startdato
02.08.2018
Sluttdato
02.08.2020
Status
Avsluttet