Forebyggende helsearbeid i mottak

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Norsk Folkehjelp har med prosjektet ”Forebyggende helsearbeid” i mottak ønsket å videreutvikle vårt arbeid med å skape gode, sammenhengende tiltakskjeder innenfor området psykisk helse for unge, enslige asylsøkere i alderen 15-23 år i våre mottak. Prosjektet har blitt implementert av psykologer fra Psykososialt ressurssenter (psr) i Oslo ved tre av våre mottak, Kongsvinger, Vardåsen og Birkelid, i 2006 og 2007.

 

Norsk Folkehjelp ønsket å gjennomføre dette prosjektet, fordi det foreligger omfattende dokumentasjon som viser at en stor andel unge, enslige asylsøkere i norske mottak sliter med alvorlige tilpasningsreaksjoner og store psykososiale vansker, og at mange er i stor risiko for utvikling av posttraumatisk symptomatologi og andre psykiatriske symptomer.

 

Hovedmålsettingen i prosjektet har vært å skape en god modell på mottaksnivå for identifisering og forebygging av psykiske lidelser i målgruppen, og å bygge kompetanse på dette området sentralt i Norsk Folkehjelp. Gjennom ukentlig veiledning og undervisning i mottakene i prosjektperioden har det blitt skapt en felles faglig plattform og referanseramme blant de ansatte for forebygging av psykiske lidelser i målgruppen.

 

Det har gjennom hele prosjektperioden også blitt ytet et psykologfaglig, klinisk tilbud til beboere i de involverte mottakene, og det har vært et løpende samarbeid med både kommunehelsetjenestene og spesialisthelsetjenestene i de berørte kommunene. Sentralt i Norsk Folkehjelp har det vært en prosjektgruppe, som har samlet erfaringer fra prosjektet for kompetansebygging sentralt i organisasjonen.

 

Norsk Folkehjelp vurderer at prosjektet har gitt organisasjonen kunnskap og kompetanse av varig verdi, med tanke på vår evne til å forebygge forekomsten av psykiske lidelser blant unge, enslige asylsøkere, og andre beboere, i våre mottak. Prosjektet vil kontinueres i 2008 ved et av mottakene, Vardåsen i Asker, med egne midler.

Prosjektleder/forsker

Arne Jørstad Riise

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Forebyggende helsearbeid i mottak
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Org.ledd
Psykososialt Ressurssenter
Beløp Bevilget
2006: kr 296 000, 2007: kr 281 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet