Sirkusskolen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Sammendrag – Sirkusskolen

Innledning
Norsk Folkehjelp ønsker i samarbeid med Cirkus Sibylla å lage sirkusskole for barn og unge på 8 av NF sine asylmottak. Sirkusskole er et kurstilbud der barn gjennom lek, glede og mestring lager en sirkusforestilling som vises frem for beboerne på mottakene og folk fra lokalmiljøet.

Bakgrunn for prosjektet
I følge tall fra UDI (juni 2011) bor ca. 4000 barn fordelt på 130 asylmottak i Norge i dag. Mange har levd på forskjellige mottak i flere år, og for enkelte kan hverdagen være preget av frykt og utrygghet. Uforutsigbarheten kan bidra til at det blir vanskelig å knytte bånd til andre barn på mottakene.

Det å skape et rom som bidrar til at barna kan føle seg normale gjennom lek og kreativitet vil øke livskvaliteten deres. Cirkus Sibylla har jobbet

med sirkus på mottak i flere år og gjort verdifulle erfaringer som de nå tar med seg inn i dette prosjektet.
Prosjektets målsetting
Man ønsker å skape en felles kreativ energi i trygge omgivelser. Sirkusskolen skal lære barna å ta vare på hverandre, samarbeide, glede andre samt å styrke deres selvtillit gjennom å lære dem konkrete teknikker de kan ta med seg videre i livet. Det hentes erfaringer og kompetanse fra 8 mottak i prosjektperioden slik at Sirkusskolen kan tilbys videre til andre asylmottak over hele landet de neste årene.

Prosjektets målgruppe
Barn av forskjellig etnisk tilhørighet på asylmottak, bosatte flyktninger og norske barn fra 7-15 år.

Beskrivelse av gjennomføring
I samarbeid med en prosjektleder fra Norsk Folkehjelp vil Circus Sibylla kontakte 8 mottak rett over jul og avtale øvingstimer/besøk /samarbeid i lokalmiljøet osv. Alle mottakene har blitt kontaktet på forhånd, og

samtlige ønsker at prosjektet skal gjennomføres på deres mottak. Hvert mottak har 18 timers øvingstid med sirkuset. Det jobbes fram mot en sirkusforestilling på hvert mottak som framføres for alle på mottakene og for lokalmiljøet enten sent på våren eller tidlig på høsten 2011.

Sibylla har utstyr med seg til alle deltakerene, og etter prosjektets slutt har mottaket fått en rekke materiell/utstyr som beboerne kan bruke videre.

Prosjektets betydning
Opplegget skal brukes som integreringstiltak og dermed bidra til positiv samhandling mellom beboerne på mottakene og lokalsamfunnet. Prosjektet har stor betydning både for å gjøre tilværelsen lettere for barna på mottakene , samt å kunne gjøre erfaringer slik at prosjektet kan tilbys andre mottak de neste årene.

Fremdriftsplan 2012::
januar:

Koordinering og tilrettelegging av arbeidet

med asylmottakene
Februar – august:

Besøk på mottakene. Undervisning og framføring.
August – november:

Sikre videreføring innenfor rammen av


aktivitetsbudsjett på mottaket/ lokale støttespillere
November-desember: Rapportering og evaluering av tiltaket.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0220.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag av Sirkusskolen
Norsk Folkehjelp og Circus Sibylla gjennomført sirkusskoler på 6 forskjellige asylmottak i tidsperioden februar til september 2012. I alt ca. 140 barn med ulik etnisk tilhørighet har fått gleden av å delta. Mottakene som har deltatt er: Husebyparken asylmottak, Jølster asylmottak, Refstad Transittmottak, Ringsaker asylmottak, Veumallen alleen asylmottak og Øyer asylmottak.
Hensikten med sirkusskolen er å stimulere til glede, mestring samt å bidra til positiv samhandling mellom mottakene, lokalsamfunnet og spesielt barna som bor der. Mange av disse barna har levd på forskjellige mottak i flere år, og for enkelte kan hverdagen være preget av frykt og utrygghet. Uforutsigbarheten kan bidra til at det blir vanskelig å knytte bånd til andre barn både i og utenfor mottakene. Det er derfor avgjørende å skape et rom som bidrar til at barna kan føle seg «normale» gjennom lek, kreativitet og øke livskvalitet. Sirkusskolen klarte nettopp å skape dette rommet. Barna lærte i løpet av tre dager å beherske og stå på en scene samt å mestre ulike sirkusteknikker som akrobatikk, sjonglering, diabolo, balanseball, devilstick, ethjulsykling og linedans av profesjonelle sirkus artister. Skolen avsluttes med en stor forestillingsfest hvor barna får vise frem det de har lært til et ivrig publikum. Det har vært rørende å oppleve hvordan barna har gitt det beste av seg selv på forestillingen. De aller fleste lengter etter å bli sett. Det å få vist seg frem for et publikum har gitt dem en god følelse. Dette arbeidet kan også være med på å styrke barnas mestring og selvfølelse, noe som i neste omgang vil føre til lettere integrering i det norske samfunn, og gi gode barndomsminner.

Prosjektleder/forsker

Camilla Peace Sundvoll

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Sirkusskolen
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Org.ledd
Cirkus Sibylla
Beløp Bevilget
2012: kr 442 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet