Ikke ut på dato, jeg sa data!

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Norsk Folkehjelp Oslo sitt eldresenter, Sinsen eldresenter, hadde et ønske om å tilby datakurs til sine brukere. Det ble søkt om støtte fra Helse og Rehabilitering for kjøp av seks datamaskiner, samt dekning av utgifter til bredbånd og støtte til lærerlønn. Målet var å holde tre kurs vår og høst i 2006. Søknaden ble innvilget som budsjettert med kr 100.000. Nødvendige innkjøp ble foretatt, og tilbud om data og internettkurs på nye maskiner ble annonser i senterets program. Pågangen var over all forventning.

 

Det ble tilbudt to typer kurs: Grunnkurs for de som ikke hadde noe datakunnskap, flere av deltakerne hadde aldri tatt i et tastatur, langt mindre en datamus. Det ble undervist i bruk av datamus, tastatur, legge kabal, bruk av tekstbehandlingsprogram, skriving og enkel redigering av dokumenter. Internettkurs for de som hadde noe dataerfaring. Det ble undervist i: ”Hva er internett” startsider, ”surfing”, søk etter hjemmesider/temaer og bruk av elektronisk post, Siste kursdag var oppgaven å skrive et brev/sende en e-post til kursleder med en beskrivelse fra deltakeren om hva man syns om kurset. Ni av ti fikk til dette på en glimrende måte.

 

Det var et ønske med prosjektet å få etablert en datagruppe som kunne bistå/overta arbeidet med organisering og undervisning. Dette har man ved prosjektslutt ikke lyktes med. Prosjektet ble opprinnelig satt til å bli avsluttet i 2006, etter innvilget søknad ble prosjektet forlenget til å vare ut 2007. Det er gjennomført 13 kurs av 18 timer med til sammen 59 deltakere.

 

En av kursdeltakerne skriver i en e-post: Jeg er veldig glad for at jeg fikk tilbudet om å være med på datakurset. Helt siden jeg ble enke og senere fikk lårhalsbrudd har jeg tenkt å melde meg på et datakurs. Men jeg grudde meg for kanskje å treffe kjappe tjueåringer og så møter jeg 83 år gammel med rullator. Derfor passet opplæring på et eldresenter bra. Sammen med godt voksne på kurset. Der har vært kjempekult hver gang og jeg syns jeg har lært mye.

Prosjektleder/forsker

Geir Faarlund

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Ikke ut på dato, jeg sa data!
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Org.ledd
Sinsen eldresenter
Beløp Bevilget
2006: kr 100 000
Startdato
01.02.2006
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet