Sansehage

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Prosjektet har kommet i gang etter ønske fra flere interessenter. Forskning viser at spesielt demente har stort utbytte av det en Sansehage kan gi, med lukter, gjenkjennende gamle planter bær og frukter og kontakt med naturen.

 

Vi startet med et samarbeid om inngjerding av et kulturbeite. Deretter samtaler med fysio/ergoterapeuter som var ansatt på Abildsø Bo og Rehabliteringssenter (ABR). Terapeutenes ønske om å kunne legge en del trening utendørs var jo glimrende, samtidig med trening får man jo frisk luft. Vi fikk da også kontakt med ansatte i kulturgruppa på ABR som ønsket seg en Sansehage for beboerne.

 

Vårt prosjekt startet med en stor jobb arealmessig. Utgraving bortkjøring av masse, samt asfaltering av turvei og oppsett av gangbane, samt støping av trapp med gelender til opptrening. Det ble også steinsatt en plass, og bygging av tørrmur med naturstein. Dette var en stor og krevende jobb som måtte utføres av profesjonelle. Det ble også lagt ned elektriske anlegg for å kunne legge til lyskilder etter hvert som hagen skred frem. Det ble så laget en plan for hvilke vekster man skulle tilføre hagen. Det var viktig å finne gamle planter, urter, bær og frukttrær som ga gjenkjennende virkning for pasientene. Da begynte med jobben med påfylling av matjord og beplantning, samt innkjøp av funksjonelle hagemøbler.

 

Sansehagen ble etter hvert et yndet område for alle beboere både på ABR og omsorgsboligen. Det er god plass på turveiene for rullestolbrukere og rullatorer. Samtidig som de kunne nyte Sansehagen i de forskjellige årstider, fikk de også glede av Kulturbeitet på den andre siden av gjerdet med dyrene på beite der. Dette ble et godt resultat av godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner i bydelen.

 

Prosjektleder/forsker

Karin Andersen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Sansehage
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Org.ledd
Manglerud Frivillighetssentral
Beløp Bevilget
2008: kr 100 000, 2009: kr 100 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet