Fjellsikkerhetskurs for ungdom

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1.Bakgrunn for prosjektet
Ungdommer bruker naturen mye, men med helt andre aktiviteter enn det som tradisjonelt dekkes av familietradisjoner og fjellvettregler. Det tradisjonelle friluftslivet er under utvikling og ungdommer deltar på utfordrende aktiviteter: Kiting, klatring, off-piste, snøbrett, toppturer, snøscooterkjøring, isklatring og ekspedisjoner er aktiviteter som medfører høy energi og stort farepotensialet. Vi prater ikke lenger om kompetanse om gnagsår, men heller kompetanse om indre skader og viktighet av varmekonservering.
Ungdommer har store forventninger til seg selv om å kunne delta på «tøft» friluftsliv med mange utfordringer. Fargerike magasiner fremstiller det som om alle skal kjøre ned de bratteste rennene på ski og klatre de høyeste toppene. Nytt utstyr fremstilles som veldig sikkert og at en blir reddet dersom noe skulle hende. Det er etter vår mening for lite fokus på sikkerhet og forebygging. Mange ungdommer kommer fra hjem som har liten og ingen friluftstradisjon. Det ser ut som en tøff skalljakke til 5.500 kroner erstatter kompetanse om ullbekledning og vindsekk.
Veldig mange ungdommer driver sin aktivitet uorganisert og er ikke med i noen organisasjon som gir dem opplæring og erfaring.

2. Prosjektets målsetting
Lære opp ungdommer til å utføre aktiviteter i fjellet på en sikker måte slik at skader og uhell unngås. Lære dem til å tenke forebyggende, og planlegge aktiviteter slik at risiko minimeres. Sette ungdommene i bedre stand til å gjøre de rette tingene dersom en ulykke skulle oppstå. Mange har Lars Monsen som forbilde, men få vet at han med vilje går gjennom isen hver høst for å forberede seg selv på en slik situasjon. Vi vil forberede ungdommene på at uønskede situasjoner kan oppstå. Og vi vil gi kompetanse slik at ungdommene selv kan gjøre livreddende tiltak mens noen prøver å få tak i hjelp.

3.Prosjektets målgruppe
Ungdom i slutten av ungdomsskolealder og på videregående skole. Ungdommer som allerede bruker fjellet og utøver friluftsliv. Og ungdommer som er nysgjerrige til friluftsliv og spennende utendørs aktiviteter.

4. Beskrivelse av gjennomføring
Utarbeide to-dagers sikkerhetskurs for ungdom som bruker fjellet. Gjennomføre ti årlige kurs med inntil 15 deltakere spredt over hele landet. År 2 utvides kursinnholdet med en vinterdel. Kursene har 75% felles innhold og 25% tilpasset årstid og/ eller aktivitet. Kursene plasseres i nærhet til Norsk Folkehjelps lokallag for å utnytte kompetanse og andre ressurser. Samt for å kunne videreføre kursene etter at prosjektet er sluttført.
Kursene gjennomføres av prosjektleder og lokale resurspersoner frem til også nyutdannede veiledere bidrar. I år 2 gjennomføres det to veiledersamlinger for å forberede prosjektet til å videreføres på egen ben etter prosjektperioden.

5. Prosjektets betydning
Ved å nå ungdommer som driver friluftsaktiviteter kan en forebygge alvorlige skader og uhell. Det viktigste er selvsagt å unngå skader og spesielt å få ungdommene til å tenke seg om en gang ekstra før de går ut på tur.
Det siste vi ønsker er å minske friluftsaktivitene, for det er utrolig viktig med mange flotte aspekt. Men litt enkel planlegging kan føre til at uhell unngås, eller at en er i stand til å takle følgende av et uhell. Unge snøscooterførere uten ekstra klær med seg, og bratt-kjørere som tror at SM-utstyr redder alle liv. Disse skal tenke seg om en gang ekstra. Og dersom noe skulle hende, må kameratene kunne gjøre riktige tiltak. Kunne oppgi posisjon til redningssentral, kunne stoppe blødninger, kunne grave frem folk fra snøskred raskt og kunne ta vare på en frossen venninne.

6:Framdriftsplan
2013:
– Utarbeide kurs, materiell og planlegge gjennomføring.
– Gjennomføre 10 sikkerhetskurs
– Forberede kurs med vinterfokus
2014
– Gjennomføre 5 sikkerhetskurs med vinterfokus
– Planlegge veilederkurs
– Gjennomføre 5 sikkerhetskurs med sommerfokus
– Gjennomføre 2 veilederkurs, et ukeskurs sommer og et høstkurs over to helger
– Evaluere prosjektet og klargjøre for lokal videreføring etter prosjektperioden

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport med vedlegg – fjellsikkerhetskurs for ungdom -Helse og Rehab.pdf

Prosjektleder/forsker

Espen Brekke

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Fjellsikkerhetskurs for ungdom
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2013: kr 540 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
01.06.2014
Status
Avsluttet