Sang og Musikk for integrering

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Dette prosjektet søker å stimulere til kulturelt mangfolg og integrering i lokalmiljøet. I tillegg vil aktivitetene skape en positiv ramme for deltagerne og bringe disse ut av en isolerende situasjon som de i dag befinner seg i. Tiltaket retter seg både mot barn,unge,kvinner og menn og det er på denne måte også kulturelt integrerende isolert sett

Målsetting

Målsettingen for prosjektet er å videreføre det arbeid som allerede er startet og å utvide dette til å omfatte arbeide med et mer omfattende musikalsk begrep, dvs både musikk og sang. Prosjektet skal i tillegg utvides til å kunne omfatte konserter ved lokale institusjoner og organisasjoner.

Målgruppe

Målgruppen er innvandrere kvinner og menn,, som bor ved eller har bodd på, Dikemark Statlige Mottak . Aldersfordeling er fra 6 år og oppover.

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

Gjennomføringen av prosjektet er basert på en kombinasjon av øving, med øving minimum 3 dager i uken med lærer og betydelig egen innsats utover dette.I tillegg målsettes det minimum en konsert hver annen måned som skal stimulere til ekstra innsats. Basert på erfaringer i nåværende prosjekt så kan man forvente at hver deltager bruker minimum 20 timer pr uke tiløving

Fremdriftsplan

Se detaljert fremdriftsplan iprosjektbeskrivelsen

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Musikk for integrering-sluttrapport for 2017-1.pdf

Prosjektleder/forsker

Erik Engh

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Sang og Musikk for integrering
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2017: kr 195 000
Startdato
20.01.2017
Sluttdato
30.12.2017
Status
Avsluttet