Hypotermiløftet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Norsk Folkehjelp deltar hvert år på over 300 redningsoppdrag hvor det potensielt finnes en nedkjølt pasient som trenger hjelp. Nedkjøling forverrer tilstanden ved både sykdom og skade, og ved svært lav kroppstemperatur vil dette i seg selv forårsake hjertestans. Med ny kunnskap, bedre egnet materiell og standardiserte metoder ønsker vi å løfte våre redningsmannskapers evne til å gi pasienten de beste overlevelses-sjansene.

Målsetting

Målsetningen er å sørge for at alle våre mannskaper er faglig oppdaterte og har standardisert utstyr og metodikk for behandling og forebygging av generell nedkjøling. En følge av dette er også en målsetting om at alle pasienter vi møter i våre søk- og redningsoppdrag skal få optimal behandling.

Målgruppe

Pasienter vi møter gjennom vår beredskap i den norske redningstjeneste.

Antall personer i målgruppen

2000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi ønsker å utvikle en tiltakspakke for behandling av hypotermi som innebærer både et kompetanseløft og et løft når det gjelder utstyr det enkelte lokallag har tilgjengelig. Kompetanse og utstyr henger her uløselig sammen, da ferdigheter i bruk av utstyret under til dels krevende forhold vil være essensielt. Kompetanse: Denne delen av prosjektet er todelt. For det første skal vi utvikle skriftlig materiale som kan brukes både på kurs, øvelser og på aksjoner i form av tiltakskort som det enkelte mannskap får utdelt Videre vil vi lage en standardisert opplæring som består av en teoridel som skisserer viktigheten av å forhindre nedkjøling, hvordan man blir nedkjølt og hva man kan gjøre for å forebygge dette Kompetanseløftet innebærer en faglig oppdatering av instruktørene våre i henhold til nye retningslinjer, noe som også vil sikre oppdatert opplæring av nye mannskaper som kommer til i årene fremover Vi vil derfor lage en standardisert utstyrspakke for behandling av nedkjølte pasienter i form av en sekk med utstyr. Utstyret må forhindre alle mekanismer for varmetap og samtidig møte de praktiske behovene i vår beredskap.

Fremdriftsplan

Utviklingen av fagmateriale, kurs og utstyrspakke vil foregå høst 2018 og vår 2019. Piloten for de første fem lokallag kjøres fra våren 2019. Andre del av prosjektet starter høst 2019. Da vil vi nå ut til alle de 55 lokallagene og gjennomføre den viktigste delen av prosjektet hvor opplæring og utstyrskunnskapen når ut til flest mulig av våre mannskaper ved hjelp av utdannede instruktører.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Tiltakspakken i prosjektet har vært todelt: Et kompetanseløft og et utstyrsløft. Vi har utviklet en metode for forebygging og behandling av hypotermi, og for å sikre implementering har vi befestet metoden i en standardisert opplæring. Denne gjennomføres som en utendørs temakveld på tre timer, og innebærer en kort teoridel, ferdighetsøvelser og scenario-trening. Opplegget er grundig beskrevet i en instruktørveiledning. Etter gjennomført opplæring får hvert enkelt mannskap tiltakskort trykket opp på en vanntett skriveblokk som vil inngå som en naturlig del av beredskapssekken. I valg av utstyr har vi lagt vekt på å adressere alle mekanismer for varmetap, veid opp mot transportabilitet. Resultatet er en enhet som er intuitiv og effektiv selv i dårlig vær. Vi gjennomførte 5 piloter med test av hele eller deler av opplæringen og utstyret på arenaer som samlet mange mannskaper. Vi fikk dermed mange konstruktive tilbakemeldinger, samtidig som prosjektet fikk en bred forankring. Instruktører fra hele landet har deretter fått en innføring i hvordan de skal implementere kompetanse- og utstyrsløftet i eget lokallag.

Antall personer i målgruppen

600

Oppsummering

Hypotermiløftet har skapt økt bevissthet og kunnskap rundt generell nedkjøling i Norsk Folkehjelp. Gjennom bred involvering og et kontinuerlig fokus over tid er dette nå bygget inn i vår treningskultur, og vil dermed gi ringvirkninger også i fremtiden. Vi planlegger ytterligere instruktøropplæring for å nå ut til flere lokallag så snart det lar seg gjøre. Lokallag over hele landet vil avholde temakvelder i tiden fremover slik at vi når ut til stadig flere mannskaper. For å sikre en varig forankring er den standardiserte opplæringen i sin helhet tatt inn i grunnutdanningen for nye mannskaper.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Hypotermiløftet.pdf

Prosjektleder/forsker

Magne Bondkall

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Hypotermiløftet
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2018: kr 116 000, 2019: kr 985 000
Startdato
15.09.2018
Sluttdato
01.12.2020
Status
Under gjennomføring