Gammel gård med nytt innhold

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Kure Epilepsisenter er ett av to private tilbud for rehabilitering av mennesker med epilepsi

Kure Epilepsisenter er ett av to private tilbud for rehabilitering av mennesker med epilepsi. Norsk Epilepsiforbund arbeider for å bedre tilbudene for disse menneskene. I de siste årene er det gitt nye helselover som gir rammer for arbeidet. Og Stortingsmeldingen om rehabilitering gir føringer for utvikling av rehabiliteringsfeltet. Her refereres det til store udekkede behov i det kommunale tjenestetilbudet til mennesker med epilepsi.

 

Kure Epilepsisenter ligger på en landbrukseiendom i Rygge kommune. Den ble innkjøpt av Norsk Folkehjelp etter en innsamlingsaksjon på 1950-tallet. Senteret har 20 døgnplasser og sju dagplasser. Hoveddelen av brukerne har alvorlig epilepsi og er i alderen 18 og 35 år. Mange har tilleggsproblemer. Tilbudet består derfor i tillegg til medisinsk oppfølging, oppfølging av psykiske lidelser, trening i dagliglivets aktiviteter m.v. Virksomheten ble finansiert gjennom en avtale med Østfold fylkeskommune, fra 01.01.02 ble avtalen overført til staten og ivaretaes gjennom Helseregion Sør.

 

Det er behov for å videreføre og videreutvikle et tilbud til mennesker med epilepsi. Medisinsk rehabilitering vil være en hovedoppgave sammen med oppfølging av psykisk helse, informasjon, undervisning og trening.

 

Det legges opp til at Norsk Folkehjelp bør utvide virksomheten ved Kure Epilepsisenter ved på gi tilbud til flere grupper, som t.eks avlastningstilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming og epilepsi. Det skal utarbeides en detaljert strategiplan for utnyttelse av arealer og lokaler og en plan for kompetanseheving og rekruttering for å ivareta de framtidige tilbudene.

Prosjektleder/forsker

Brita Balfour

Detaljer
Program
Rehabilitering (2000)
Prosjektnavn
Gammel gård med nytt innhold
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2001: kr 414 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet