Et Pusterom

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vår erfaring fra Covid-19 forprosjektet med samtalegrupper, avdekker at en del kvinner med flerkulturell bakgrunn har behov for samtaler i små grupper hvor de kan få fortelle om sin situasjon, diskutere utfordringer, bli kjent, få samfunnsnyttig informasjon, og trene på norsk. Mange av kvinnene er ensomme og føler utrygghet fordi de ikke kjenner til samfunnet de lever i. Trygghet og et sosialt nettverk er viktig for den psykiske helsen og gir helsemessig gevinst. Derfor er disse samtalegruppene et viktig og etterspurt tiltak for helsen, sosial integrasjon, støtte og et pusterom i hverdagen.

Målsetting

Hovedmål: Økt psykisk helse og livskvalitet ved å bygge opp kompetanse om det norske samfunnet, trene på språket og øke nettverket gjennom digitale samtalegrupper. Delmål: Formidle om aktiviteter i nærmiljøene og en dør inn til frivilligheten

Målgruppe

Flerkulturelle kvinner som står utenfor arbeidslivet, har lite nettverk, og liten mulighet til å trene på norsk og til å tilegne seg samfunnsnyttig informasjon

Antall personer i målgruppen

210

Beskrivelse av gjennomføring

I løpet av prosjektperioden har «Et Pusterom»vi etablert 42 samtalegrupper fordelt over hele landet, med 210 kvinner med flerkulturell bakgrunn og 20 frivillige gruppeledere på Zoom. Vi har samarbeidsavtaler med 14 Jobbsjanser og 4 voksenopplæringer. Disse vil rekrutterer sine deltakere. På bakgrunn av språknivå tilordnes deltakere til en gruppe. Vi vil etterstrebe at gruppene settes sammen etter bosted, slik at de kan danne lokale nettverk. Kvinnene får opplæring i Zoom i forkant. 20 gruppeledere rekrutteres via Norsk Folkehjelps medlemmer. Samtalegruppene avholdes på faste oppgitte dager/kvelder og klokkeslett, med varighet på 1,5 timer over 6 uker. Det siste gruppemøtet en muntlig evaluering. Av erfaring vet vi at en del av kvinnene har behov for individuelle samtaler, og det tilbys de, rett etter hvert gruppemøte. Det avholdes 13 kompetansehevende samlinger av 3timer for gruppeledere. Det vil utvikles et samtaleverktøy /temahefte som gruppeledere vil benytte i samtalene med følgende tema: Psykisk helse, nytt fra helsemyndighetene om bl.a. korona, vold i nære relasjoner, demokrati, stortings/kommunevalg, likestilling, nettverk, merkedager og kultur, jobbintervjuer, arbeidslivet m.m. Rapport skrives etter hvert gruppemøte.

Fremdriftsplan

Juli- des.21 Oppstartsmøter Utvikling materiell -temahefte 2 Opplæringssamling gruppeleder 10 Gruppesamtaler Tiltaket i lokalpresse /sosiale medier 2 Erfaringssamling gruppeleder Jan.22-des.22 3 Opplæringssamling gruppeleder 20 Gruppesamtaler 4 Erfaringssamling gruppeleder Jan.23- juli 23 Kronikk – nettsider/medlemsblad Appell 12 Gruppesamtaler 2 Erfaringssamling Evaluering gruppeledere Evalueringsrapport distribusjon til interessenter

Prosjektleder/forsker

Camilla Peace Sundvoll

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Et Pusterom
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2021: kr 441 000, 2022: kr 438 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
01.03.2024
Status
Under gjennomføring