Grønne vekster og blått hav

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Sammendrag
1 Bakgrunn for prosjektet
Beboerne på Bekkelagstunet er tidligere sjøfolk og eldre menn over 50 år med lav pensjon. De bor på

enkle hybler i bygninger som er 70 år gamle. De har et felles oppholdsrom, som tidligere var en kantine. Nå er det selvbetjening av kaffe, te og aviser der. Den enkelte beboer lager selv mat på hybelen. Kostholdet for de fleste av de 58 personene som bor her, er hurtigmat med lite næring. Det er sparsomt med frukt og grønnsaker. Dessuten står heller ikke fersk fisk ofte på menyen, da den nok blir litt dyr.
Med en gjennomsnittlig levealder på bare 65 synes det greit med et aktivitetstilbud som både gir et bedre og sunnere kosthold og som klart vil bedre det psykososiale miljøet her.
2 Målsetting .
Den dobbeltsatsning som vi ønsker å gjennomføre med planting av frukt og grønnsaker og med å stille båt til rådighet for fiske i fjorden, håper vi gir en bedre helse for folket her.


3 Prosjektets målgruppe.
Det er beboerne her som er målgruppen. Vi håper og tror at de som holder seg for seg selv, vil bli mer aktive ved dette tilbudet. Mange har gitt uttrykk for at de ønsker å delta både med planting og fiske.
Vi har kjentfolk som har fisket i fjorden i mange år. De stiller gjerne opp, slik at vi kommer til de gode fiskeplassene. Målgruppen er så godt som samtlige beboere

på Bekkelagstunet. De kan enten delta

eller bære fruktene av andres aktiviteter,

enten de er med

å fisker eller så r eller høster


4. Prosjektets betydning.
Vi har tidligere erfart at gode aktiviteter som fenger beboerne, har medført avbrekk i et destruktivt

drikkemønster. Vi har også sett at folk som har ønsket en pause fra alkoholen, har valgt den tidligere aktiviteten som en vei ut fra rusen. Folk med maritim bakgrunn, tar gjerne et skippertak for å bryte

med et høyt konsum. Kombinert med disse positive aktivitetene,

tror vi at prosjektet vil være et gode som

kan utvikles og utvides i årene fremover. Vi vet at vi får sponset driftskostnader til båten ved behov.
5. Fremdrift.
Tiltaket vil starte i januar / februar 2014 med planlegging av innkjøp av båt ( helst Pioner 14 fot m. 9.9 hk) samt utstyr til båt ( m. redningsvester, anker og tauverk, lensepumpe og

et ekkolodd ). Vi kjøper fiskeutstyr .
Mars Starter med ørretfiske hvis forholdene tillater det. ( det blir vel helst torsk og sei )
April innkjøp av hageredskap. ( fiske fortsetter)
Mai Innkjøp av trær, busker, planter

og frø og rotfrukter og alt som skal såes og plantes.
(fiske fortsetter

kanskje makrellen har kommet ?)
Juni ( fiske og strandhugg) Planting av det vi ikke rakk i mai. Kanskje

jordbærene har kommet.
Juli Fiske og bær
August Fiske, bær, grønnsaker og sommerepler
September Fiske , grønnsaker og frukt
Oktober Fiske og resten av grønnsakene
November / Desember Kanskje litt fiske . Konservering av motor. Rensing vask av utstyr.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Prosjekt Grønne vekster og blått hav.pdf

Prosjektleder/forsker

jens kraft-strøm

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Grønne vekster og blått hav
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2014: kr 155 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet