Redusert responstid for legestudenter i livreddende innsats

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

NFSH er et frivillig lag bestående av medisinstudenter i Bergen. Laget er aktivt i søk-og redningstjenesten, og utdanner nye mannskaper hvert år. Vi stiller til alle døgnets tider når noen blir savnet, og yter livreddende førstehjelp der det er nødvendig. I 2015 kjøpte vi en bruktbil som reduserte utrykningstiden vår betraktelig, og gjorde det enklere å transportere flere mannskaper ut i søk. Bilen måtte i 2020 vrakes. Etter dette har transport til leteaksjoner vært tidkrevende og tungvint. Mannskaper opplever å bruke dyrebar, potensielt livreddende, tid på anskaffelse av transport.

Målsetting

Målet med prosjektet er å kunne tilby utstyr og transport som gjør innsatsen til laget optimalt i forbindelse med søk-og redning. På den måten vil vi motivere til bedre og økt innsats blant medlemmer, og møte det økende behovet for frivillig redningsinnsats i samfunnet.

Målgruppe

Frivillige legestudenter i Norsk Folkehjelp Sanitet Haukeland (NFSH) og andre frivillige organisasjoner vi samarbeider med i redningstjenesten.

Antall personer i målgruppen

400

Beskrivelse av gjennomføring

Vi skal gå til innkjøp av ny bil og utarbeide nye prosedyrer for utrykning slik at flere mannskaper skal kunne stille raskere og med mer utstyr til aksjon. Den nye beredskapsbilen vil være utstyrt med nødvendig fellesutstyr som trengs til søk-og redning, aksjonsplanlegging og aksjonsledelse. Vi ønsker primært å kjøpe en ny bil til laget, men vi presenterer også et rimeligere alternativ med bruktbil hvis det ikke er mulig å innvilge støtte til ny bil (se prosjektbeskrivelse). Etter vi har anskaffet bil og utarbeidet ny prosedyre vil vi fokusere på opplæring av gamle og nye mannskaper. I løpet av prosjektperioden vil bilen brukes i forbindelse med førstehjelpskurs og opplæring av nye søksmannskaper i samarbeid med Norsk Folkehjelp Askøy og Bergen. Beredskapsbilen vil kunne bidra på aksjoner, samvirkeseminarer og ulike arrangementer der vi samarbeider med andre frivillige organisasjoner i Bergen. Vi vil evaluere prosjektet i lys av reduksjon av responstid, data fra spørreundersøkelsen og målsetting for prosjektet. Dette vil vi presentere for andre lag i redningstjenesten for å motivere til å forbedre responstid og prosedyre.

Fremdriftsplan

Prosjektet igangsettes i juli. Leveringstid på ny bil er en måned, mens vi vil sette av to måneder for å se etter bruktbil. Vi beregner to uker for uniformering og operative tilpasninger. Under denne perioden vil vi utarbeide ny prosedyre for laget. Bilen vil være operativ på aksjoner så snart den ankommer. I sept. og okt. vil bilen brukes i forbindelse med kurs. I des. og jan. vil vi utføre undersøkelsen. Prosjektet evalueres i mars.

Prosjektleder/forsker

Marte Emilie Tollefsen

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Redusert responstid for legestudenter i livreddende innsats
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2022: kr 500 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
31.03.2023
Status
Under gjennomføring