Kvalitets hjerte-lungeredning

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I Norge får rundt 3 000 personer uventet hjertestans utenfor sykehus hvert år. Flere studier viser at sjansen for overlevelse ved hjertestans øker hvis hjerte‐lungeredning (HLR) gis av de som kommer først til stedet. Kvalitetsmessig god HLR som startes før ambulansen kommer kan kanskje tredoble sjansen til å overleve hjertestans. HLR utføres dessverre altfor ofte med dårlig kvalitet: Kompresjonene er ofte ikke dype nok, takten for hurtig eller for sen, de gis på feil sted på brystkassen og ofte med unødige perioder uten brystkompresjoner. Hyppig trening med tilbakemelding forbedrer dette.

Målsetting

Norsk Folkehjelp ønsker å øke kvaliteten og frekvensen på trening på hjerte-lungeredning med defibrillator for våre mannskaper. Det vil kunne bidra til økt overlevelse ved hjertestans i situasjoner der våre mannskaper er tilstede, enten som en organisert beredskap eller som privatpersoner.

Målgruppe

Den viktigste målgruppen er de som trenger hjelp. For å nå disse fokuserer vi på opplæring av de som utøver livreddende førstehjelp når noen har hjertestans.

Antall personer i målgruppen

900

Beskrivelse av gjennomføring

Norsk Folkehjelp mener det er nødvendig med følgende tiltak: 1. etterutdanning av våre instruktører. 2. tilby tilpasset utstyr til 30 lokale grupper. 3. utvikle og implementere konsept for regelmessig trening av alle mannskaper. 4. tilleggsopplæring i medisinsk simulering for et utvalg instruktører (fordelt over hele landet). 5. Spesialtilpasset utstyr for avanserte kurs og øvelser i hver region. Prosjektleder vil i samarbeid med interne og eksterne kompetansemiljøer utarbeide kursopplegg og anskaffe samt fordele utstyr etter søknad fra gruppene. Prosjektleder vil også bidra til implementering av treningsopplegg.

Fremdriftsplan

År 1. Engasjere prosjektleder. Utvikle treningsprogram. Søknadsrunde om deltagelse. Anskaffelse grunnleggende utstyr. Oppdatering av instruktører og utdeling av utstyr. Gjennomføring lokale lag. Utarbeide og gjennomføre spørreundersøkelse. Evaluering. År 2. Anskaffe grunnleggende og avansert utstyr. Ny runde oppdatering av instruktører. Utvikle kurs i medisinsk simulering og gjennomføre opplæring. Kurs i lokallag, ny undersøkelse og evaluering.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Under hele prosjektet har vi benyttet opplæringsdukker av typen Little Anne QCPR. Under oppstarten av prosjektet var denne dukken helt ny i markedet. Den er basert på gammel type Little Anne, men med ny teknologi. Via en applikasjon som er kompatibel med IOS/Android får både deltakere og instruktører tilbakemelding på kvaliteten av hjerte- og lungeredningen som har blir gjennomført. Kursopplegget har vært enkelt, deltakerne har fått innføring i metode og pedagogikk for hvordan lære dette videre til lokale instruktører. På denne måten har vi fått spredd dukker og kompetanse utover til lokallagene. Kursopplegget har gitt lokale instruktører innføring i hvordan det kan legges til rette for egentrening, hvordan bruke dette tekniske hjelpemiddelet når man underviser lekfolk i førstehjelp og hvordan legge til rette for å trene trente mannskaper hyppig – med lav dose. Det har blitt utarbeidet 9 standardiserte øvelser, generelle øvingstips, egen PowerPoint for instruktørene og plakat for øvingsstasjon til prosjektet. Alle instruktører i prosjektet har fått med seg ett sett av dette etter at de har blitt godkjente til å gjennomføre kurset lokalt.

Antall personer i målgruppen

4014

Oppsummering

Prosjektet vil videreføres i at kursopplegget vil revideres, fokuset på kvalitet i hjerte lungeredning har fått plass i kulturen til Norsk Folkehjelp og videre i alle kursopplegg vil dette bli brukt. Dukkene er i bruk hver dag i organisasjonen, og med fokus på godt vedlikehold vil disse være et tilskudd til organisasjonen og for opplæring i livreddende førstehjelp de neste 10 årene.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapportering prosjektet QCPR.pdf

Prosjektleder/forsker

Magne Bondkall

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Kvalitets hjerte-lungeredning
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2017: kr 490 200, 2018: kr 687 600
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
01.01.2020
Status
Under gjennomføring