Hjelper arbeidsinnvandrere med bruk av elekroniske tjenester

Mange opplever store utfordringer med NAV og helsevesenets elektroniske tjenester. Norsk Folkehjelp kombinerer digital opplæring med samhold og glede.

Norsk Folkehjelp gir veiledning til utsatte arbeidstakere via digitale medier. Foto: Norsk Folkehjelp

Mange arbeidsinnvandrere, som inntil nylig nesten utelukkende har konsentrert seg om å jobbe, har plutselig blitt kastet ut i en ny virkelighet der de må bruke de elektroniske tjenestene til NAV og helsevesenet.

De fleste synes dette er utfordrende og opplever store vansker på grunn av manglende norskkunnskaper. For flere blir også utfordringene enda større, da mange også mangler grunnleggende digitale ferdigheter.

Hjelper med bruk av elektroniske tjenester

Norsk Folkehjelp vil organisere en stabil telefontjeneste for å hjelpe folk som har store vansker med å bruke NAV og helsevesenets elektroniske tjenester, på grunn av lave lese- og dataferdigheter.

– Vi forventer at folk hjelpes til å hjelpe seg selv i en pandemi, forteller prosjektleder Susana Biamon.

De vil også organisere syv solidariske, digitale grupper, gjennom bruk av Skype eller lignende. Her skal folk få ha digital sosial kontakt, som vil bekjempe isolering og gi muligheten til hjelpe hverandre. Hver gruppe skal ha inntil tolv deltakere.

Solidaritet i praksis

Både språkbarriere og ulikt nivå på kjennskap til digitale hjelpemidler er med på å gjøre det utfordrende å gi råd og veiledning over telefon.

Det er mye lettere å hjelpe direkte via dataskjermen når man kan se hverandre. Alle deltakerne oppfordres derfor til å skaffe seg Skype/WhatsApp. I tillegg har de frivillige som veileder og hjelper folk personlig å laste eller å koble seg til disse digitale programmene.

– Med dette prosjektet ønskes det at befolkning med innvandrerbakgrunn og arbeidsinnvandrere blir robuste til å stå i fremtidens krisetiltak i samfunnet ved hjelp av digital kommunikasjon, sier Biamon.

Susana Biamon forteller at det er viktig at de bruker den kompetansen de har og at de kan hjelpe folk når de trenger det.

– Det er solidaritet i praksis, sier hun.

Dette prosjektet fikk støtte gjennom Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Utrop skriver om prosjektet 27. april 2020: Utsatte arbeidstakere får hjelp og veiledning av frivillige


Søknadssammendrag

Bakgrunn
Mange arbeidsinnvandrere, som inntil nylig nesten utelukkende har konsentrert seg om å jobbe, har plutselig blitt kastet ut i en ny virkelighet der de må bruke de elektroniske tjenestene til NAV og helsevesenet. De fleste synes dette er utfordrende, og mange har store vansker på grunn av sine mangelfulle norskkunnskaper, særlig leseferdigheter, og utfordringene blir enda større fordi mange av dem også mangler grunnleggende digitale ferdigheter.

Mål
Å organisere stabil telefon-digitaltjeneste for å hjelpe folk som har vansker med å bruke NAVs elektroniske tjenester på grunn av lave lese- og dataferdigheter. Inntil 210 personer

Å organisere syv solidariske, digitale grupper, gjennom bruk av Skype, for at folk skal ha digital sosial kontakt og at de kan hjelpe hverandre. Inntil 70 personer

Målgruppe
Målgruppen er arbeidsinnvandrere og andre (20-66 år) som har vanskeligheter med å opprette og opprettholde kontakt med NAV og helsesystemet gjennom elektroniske systemer på grunn av at de mangler de nødvendige norskkunnskaper, spesielt leseferdigheter, og på grunn av manglende datakunnskaper.

Tidsplan
April-Mai
– Organisere staben og kjøre markedsføring gjennom Face og andre medier. Vi ringer opp tidligere arbeidsmarkedsorienterings deltakere. (Vi har siden 2008 drevet en lang rekke grupper der vi orienterer EØS arbeidsinnvandrere om det norske arbeidsmarkedet).
– Råd og praktisk bistand over telefon, tre timer i uka, fra man. til fre.
– Vi organiserer de to første digitale gruppene, inntil ti deltakere per gruppe.

Juni
– Organiseres to digitale grupper
– Vurdering av aktiviteter.

August-desember
-Fortsette med telefon-bistand, tre timer i uka, fra man. til fre.
-Å organisere tre digitale grupper til.

Resultater
Rådgivning over telefon skal bistå inntil 210 personer fra mai til desember.

Digitale grupper skal skape solidaritet mellom deltakerne og at de hjelper hverandre med å finne råd, unngå stress, bekymringer og andre negative konsekvenser som kan føre til alvorlige helseproblemer. Bekjempe isolasjon og ensomhet. Inntil 70 personer.

Prosjektleder/forsker

Susana Biamon

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Oasen NF Oslo
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
22.04.2020