Hybrid redningspulk del 1

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Norsk redningstjeneste er fundamentert på frivillig arbeid. Blant mange oppgaver er pasienttransport utenfor vei overlatt til frivillige organisasjoner. Et godt komplett verktøy for pasienttransport utenfor vei bør inneha egenskaper som blant annet sørger for mest mulig komfortabel transport, ly, varme og lys, i tillegg til å ivareta sikkerheten for både pasient, redningsmannskaper og 3. person. På markedet i dag finnes det få eller ingen gode alternativer, men en rekke halvvegs- og kompromiss-løsninger. Gjennom prosjektet ønsker vi å utvikle et ultimat verktøy for pasienttransport utenfor vei

Målsetting

Målet med prosjektet er å utvikle en redningspulk for pasienttransport utenfor vei, som skal fungere til alle årstider og i alle værforhold. Pulken skal fungere som et godt arbeidsverktøy for redningstjenesten og samtidig øke sikkerheten for pasient, redningsmannskap og 3. person.

Målgruppe

Målgruppen er frivillige redningsmannskaper i norsk redningstjeneste som tilbyr beredskap for pasienttransport utenfor vei.

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

Kartlegge ulike tilgjengelige bårer som er egnet for formålet. Modifisere pulken vi har i dag for ny båreløsning mtp. sikker innfesting og transport. Teste båren med tilleggsutstyr for egnethet på barmark og i ulike værforhold gjennom øvelser og trening i organisasjonen. Teste båren med tilleggsutstyr for egnethet om vinteren i kaldt klima gjennom øvelser og trening i organisasjonen. Presenter prosjektet og resultat og erfaringer i fagmiljøet etter testing og evaluering.

Fremdriftsplan

1. juli 2020 – Oppstart av prosjekt og kartlegging av ulike bårer. Bestille båre. August 2020 – Modifisering og tipsing av båre til pulk. Opplæring av båre September – November 2020 – Testing av båren på barmark gjennom øvesleser og aktiviteter Desember 2020 – Mars 2021 – Testing av båre og pulk om vinteren gjennom øvelser og aktiviteter April – Juni 2021 – Evaluering. Presentasjon av prosjekt på Norsk Folkehjelps fagkonferanse og artikkel.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Ola Lislien

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Hybrid redningspulk del 1
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2020: kr 120 000
Startdato
01.07.2020
Sluttdato
01.07.2021
Status
Under gjennomføring