Trygghet med skredfare

I samarbeid med

Søknadssammendrag

INNLEDNING
Troms har de siste årene opplevd mange dødsfall etter snøskred i fylket. Hittil i 2012 har 7 mennesker mistet livet i alvorlige skredulykker. Siden 1996 har 43 mennesker omkommet i snøskred i Nord- Norge. I Norge med mange fjell og friluftsinteressen er stor. Hver dag vinteren igjennom er folk på skiturer i fjellet. Dette gjenspeiler seg i antall redningsaksjoner på grunn av snøskred. Norsk Folkehjelp rykker hvert år ut på mange snøskred og opplever at ofte at de kommer for sent for å redde liv. Derfor er det svært viktig at turfølget har gode kunnskaper om skredfare for å unngå å bli tatt og kunnskaper om å søke i snøskred når ulykken er ute.
BAKGRUNN
Norsk Folkehjelp har sett ett behov for å øke folks kompetanse på skredfarevurdering. Ved å øke denne kompetansen ønsker vi at folk tar trygge rutevalg og unngår å bli tatt av snøskred. Det har de siste årene vært ett stort fokus på sikkerhetsutstyr for skikjørere. Det er godt innarbeidet at man ikke drar på fjelltur vintertid uten skredsøker, spade og søkestand. Fokuset på utstyr har overskygget viktigheten av å planlegge turene sine godt og unngå skredfarlig område. Norsk Folkehjelp ønsker derfor å ansette en skredkoordinator som skal drive forebyggende arbeid innen snøskred, og som skal styrke skredredningsgruppene til Norsk Folkehjelp.
MÅLSETNING
– Økt fokus på å vurdere skredfare
– Minske antall ulykker relatert til snøskred
– Styrke kompetansen til redningstjenesten
– Øke antall frivillige redningsmannskaper
DELMÅL:
DEL 1: Oppsøkende virksomhet
Norsk Folkehjelp ønsker å være til stede på fjellet og drive opplysende virksomhet over for de som ferdes i fjellet. Man vil også være til stede på naturlige arenaer der skikjørere samles.

DEL 2: Skredkurs
Norsk Folkehjelp ønsker å øke skikjøreres kunnskaper om skredfare, faretegn og trygge ruter, samt kameratredning i snøskred gjennom å tilby snøskredkurs.

DEL 3: Øke antall redningsmannskaper
Norsk Folkehjelp vil øke antall skredgrupper og øke antall skredmannskaper som har kunnskaper til å drive redningstjeneste i snøskred.
BEGRENSNINGER:
Vi må velge ut strategiske plasser der det er snøskredfare for gjennomføringen av prosjektet. De områdene som er mest utsatt for snøskred vil ha vårt hovedfokus.

ORGANISERING:
Det ansettes en Snøskredkoordinator i 100% stilling som vil koordinere prosjektet, driver oppsøkende virksomhet og som er til stede på arenaer der skikjørere samles. Snøskredkoordinatoren vil arrangere skredkurs og kurs for redningstjenesten i snøskred.

PROSJEKTETS BETYDNING:
Gjennom dette prosjektet ønsker vi å begrense antall ulykker relatert til vinterfjellet. Ved å øke folks kunnskaper og ferdigheter vil antall skredulykker gå ned.

FORUTSETNINGER VI HAR FOR Å GJENNOMFØRE PROSJEKTET
Norsk Folkehjelp og andre har i mange år jobbet med gode holdninger i fjellet rettet mot skimiljøet. Ved å koordinere dette arbeidet og styrke fokuset på folke kunnskaper ønsker vi å bruke de erfaringene vi har med dette arbeidet til å jobbe med gode holdninger. Vår styrke er at vi har en stor medlemsorganisasjon som har friluftsliv, førstehjelp og redningstjeneste som hobby.
EVALUERING:
Prosjektet blir evaluert i lag med samarbeidspartnere og deltakere. Prosjektet blir evaluert etter hvert delmål, etter første året og etter avsluttet prosjekt. Dette for å kunne justere prosjektet etter hvert som man får erfaringer.

RESULTAT:
Etter endt prosjekt vil vi utarbeide rapport om prosjektet som blir publisert for at andre skal dra erfaringer av vårt prosjekt. Under evalueringen av dette prosjektet vil Norsk Folkehjelp fokusere på hvor mange man har nådd ut til i løpet av prosjektperioden
FRAMDRIFT:
1. Kvartal 2013
Ansettelse av Snøskredkoordinator
2. Kvartal 2013
Planlegging strategi for gjennomføring
3. Kvartal 2013
Opprette kontakt med samarbeidspartnere
4. Kvartal 2013
Skredopplæring av redningstjenesten
1. Kvartal 2014
Skredkurs for frivillige redningsmannskaper
2. Kvartal 2014
Skredkurs for skikjørere
3. Kvartal 2014
Utarbeide Fagplan for videre skredopplæring
4. Kvartal 2014
Evaluering av prosjektet
Utarbeide prosjektrapport

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport – Trygghet ved skredfare.pdf

Prosjektleder/forsker

Vegard Standahl Olsen

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Trygghet med skredfare
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2013: kr 750 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
01.06.2014
Status
Avsluttet