Om én hopper på sjøen

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Norsk Folkehjelp har siden 1962 arbeidet med forebygging av drukningsulykker, både alene og i samarbeid med andre, som et ledd

Norsk Folkehjelp har siden 1962 arbeidet med forebygging av drukningsulykker, både alene og i samarbeid med andre, som et ledd i å få ned antall drukningsulykker i Norge. Tidlig på 1970-tallet var antallet som druknet ca. 300, mens tallet de siste årene har vært i snitt ca. 130. Prosjektet er tredelt:

a)      tiltak for barn og unge,

b)      utarbeiding og offentliggjøring av snarstatistikk og

c)      oversetting/oppdatering av materiell.

Målsettingen er reduksjon av antall drukningsulykker og andre vannrelaterte ulykker i Norge.

 

Undervisning og opplæring i ”vannvett”, samt bruk av informasjonsmateriell, er på god vei til å bli inkorporert og inngå i Norsk Folkehjelps flyktningmottaks fortløpende, ordinære informasjons- og kvalifiseringsarbeid overfor asylsøkere og flyktninger. Videre er det utarbeidet forslag til interne rutiner for flyktningmottakenes vannrelaterte aktiviteter. Det er ferdigstilt en film som tar for seg isulykker, samt en film som tar for seg badevettreglene. Disse kan ses på www.folkehjelp.no

 

Norsk Folkehjelp har utviklet og produsert en vannvettbok for barn på biltur og ferie, som kan brukes som en ”bakseteaktivitet”. Brosjyra ”Vi og vannet” er trykket opp igjen på bokmål og engelsk, etter at den har fått nytt utseende. Brosjyrene tilbys alle landets politi- og lensmannskontor, turistkontor og helsestasjoner. Snarstatistikken, en oversikt over antall druktningsulykker i landet, er utarbeidet og offentliggjort. Underlagsmaterialet innhentes fra politi, fra presseklipp og fra våre lokallag. Det ble også i løpet av 2004 igangsatt et arbeid for å utarbeide en statistikk som tar for seg vannrelaterte ulykker. Arbeidet vil videreføres, også de deler av prosjektet som ikke er gjennomført, avhengig av økonomiske midler.

Prosjektleder/forsker

Torunn Gussgard

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Om én hopper på sjøen
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2003: kr 300 000, 2004: kr 200 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet