Gir de frivillige trygge rammer i arbeidet med smittevern

Norsk Folkehjelp vil sikre tilstrekkelig verneutstyr og prosedyrer for å gi frivillige trygge innsatsrammer.

Opplæring i bruk av smittevernutstyr er viktig for at de frivillige skal kunne bidra på en trygg måte. Foto: Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp er en frivillig beredskapsorganisasjon som er en sentral aktør i norsk redningstjeneste. I forbindelse med koronapandemien har de gjort en rekke tilpasninger i sin beredskap, for å kunne bistå både kommuner og helsetjenesten.

– I tillegg har det vært viktig å sørge for at vår innsats i redningstjenesten kan opprettholdes på en smittevernfaglig forsvarlig måte for både mannskaper og pasienter, forteller Erlend Aarsæther.

Gir tilgang til smittevernutstyr

Prosjektet har handlet om å sørge for at de frivillige mannskapene har nødvendig tilgang til smittevernutstyr når de skal løse oppdrag, og at de vet hvordan de skal bruke utstyret.

– Vi har fått anskaffet smittevernutstyr som munnbind, hansker, briller og håndsprit som er sendt ut til våre lokallag. I tillegg har vi laget et eget e-læringskurs som mannskapene skal gjennomføre, sier Aarsæther.

Aarsæther forteller at de har erfart at e-læring er noe som trengs langt mer av i tiden som kommer. Både på kort sikt, med tanke på at det fremdeles er en del restriksjoner knyttet til en del av den faglige aktiviteten normalt gjennomføres, men også på lengre sikt for å få til bred opplæring av både eksisterende og nye medlemmer.

Prosjektet fikk støtte gjennom Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Norsk Folkehjelps lokallag har fått tilsendt munnbind, hansker, briller og håndsprit. I tillegg får de tilbud om eget elæringskurs i bruk av smittevernutstyret. Foto: Norsk Folkehjelp

Bistått over 400 oppdrag

I forbindelse med pandemien har frivillige fra Norsk Folkehjelp så langt bistått på over 400 oppdrag, og lagt ned 4.500 timer med innsats.

Dette er blant annet å bistå ambulansetjenesten med beredskapsambulanser, kommunehelsetjenesten med testing og informasjonstiltak mot publikum og reisende i ulike sammenhenger. I tillegg til dette løses det fortløpende redningsoppdrag over hele landet.

Norsk Folkehjelps frivillige har lagt ned en stor innsats i forbindelse med pandemien. Nettopp derfor er det viktig at de også får tilgang til – og opplæring i bruk av – smittevernutstyr. Foto: Norsk Folkehjelp

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet ble iverksatt hurtig. Behovet for logistikk var stort, og det krevdes mange arbeidstimer for å organisere utleveringen på en god måte. Online systemer ble etablert for bestilling fra de frivillige. Gratis lagerplass hos et lokallag var også avgjørende for prosjektets suksess. Totalt ble litt over 120 pakker med smittevern sendt ut per post. I tillegg ble mye hentet ved vært lager.


Søknadssammendrag

Norsk Folkehjelp har en sentral rolle i den norske beredskapen hva gjelder søk etter savnede.

Norsk Folkehjelp bistår nå helsetjenesten, både med beredskapsambulanser og andre tiltak. Dette prosjektet sikrer tilstrekkelig verneutstyr og prosedyrer for å gi være frivillige trygge innsatsrammer.

Prosjektleder/forsker

Magne Bondkall

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Gi de frivillige trygge rammer i arbeidet med smittevern
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
200.000
Startdato
04.04.2020