Migrasjon og ernæring

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Eldre innvandrere er mer syke enn sine jevnaldrende norske

Eldre innvandrere er mer syke enn sine jevnaldrende norske. Et stort flertall har alders-diabetes og hjerte-/karsykdommer. Hver fjerde innvandrer med pakistansk bakgrunn er disponert for diabetes type 2, med hjerte-/karkomplikasjoner. Språk og kulturforskjeller gjør informasjons- og forebyggende arbeid vanskelig, men ikke umulig. Økt kunnskap om matvaner i et kulturelt perspektiv er nødvendig for å styrke det forebyggende arbeidet. Endring fra rural til urban og fra fattig til ”rik” levestil, har ført med seg endret kosthold, noe som kan føre til feilernæring og sykdom.

 

Prosjektets hovedmål er gjennom informasjon å forebygge kostholdsrelaterte sykdommer som hjerte-/karlidelser og diabetes.

 

Målgruppe er eldre innvandrere fra 55 år og oppover, samt deres familie og nettverk.

 

I prosjektperioden har det vært gjennomført månedlige temamøter om migrasjon, ernæring og helse. Arena for informasjonen har vært Grünerløkka eldresenter hvor det ukentlig møtes en gruppe med eldre innvandrerkvinner. Eksempler på temaer som er tatt opp under emnet ”Migrasjon og ernæring”: ”Fedme og Diabetes”, ”Høyt blodtrykk og kosthold”, ”Fasten og diabetes”, ”Tannhelse og kosthold”, samt generell informasjon om kosthold og helse. I tillegg har vi hatt flere matlagingskurs og belyst temaer som ”Olje, fett og saltbruk i tradisjonell pakistansk matlaging” og ”sukker og fett i tradisjonell pakistansk festmat”.

 

Der det har vært eksterne forelesere, har prosjektleder, som er flerspråklig, tolket underveis. Videre har prosjektleder under hele prosjektperioden repetert temaene det ble forelest over.

 

Det har vært stort oppmøte og interesse for temaene med et deltakerantall mellom 30-40 kvinner. Kvinnene har hatt med døtre og svigerdøtre. Dette har gitt oss muligheten til å spre informasjon til flere familiemedlemmer.

 

Deltakerne var fra Marokko, Iran, Irak, India, Afghanistan og Pakistan. De fleste var imidlertid fra Pakistan. Det ble vist stor interesse for alternativ matlaging. Muntlig evaluering viser at kvinnene har fått større forståelse for sammenhengen mellom kosthold og helse enn hva de hadde før prosjektet og ønsker kontinuerlig informasjon og oppfølging over temaet.

 

Som følge av prosjektet, er det for innvandrerkvinnene ved Grünerløkka eldresenter, innført ”frukt- og grøntservering” ved hver sammenkomst. Det er etter kvinnenes ønske slutt på servering av kaker og chips.

Prosjektleder/forsker

Twinkle Dawes

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
Migrasjon og ernæring
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2001: kr 150 000, 2002: kr 200 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.03.2003
Status
Avsluttet