Folketur med fokus på friluft

Unike møteplasser for innvandrerkvinner i Oslo.

Frisk luft, fysisk fostring og bedre norskkunnskaper er blant målene med folketurene. Foto: Norsk Folkehjelp

– Folketur skal motivere innvandrerkvinner til å delta på turgåing og ivareta egen helse, forteller prosjektleder Camilla Peace Sundvoll.

Sosialt samvær, fysisk aktivitet, språktrening og kompetanseheving står i sentrum.

To søndager i måneden arrangeres turer i Oslo-marka. Vinterstid går turene til Oslo sentrum og ulike bydeler for å bli bedre kjent.

Utfluktene ledes av turkompiser i Norsk Folkehjelp Kristiania. På noen av turene deltar fagpersoner som kan fortelle om aktuelle temaer innen friluftsliv.

Faglig og sosialt påfyll

Det blir også arrangert temakvelder om førstehjelp, kosthold, innvandrerhelse og kvinners rettigheter.

Ideen til Folketur ble fremmet av frivillige som gjennom det digitale koronatiltaket «Et pusterom» så et økt behov for å tilrettelegge for fysisk aktivitet blant innvandrede kvinner. De frivillige turkompisene ser frem til å kunne dele sine friluftserfaringer med innvandrerkvinner.

– Det er svært viktig for Norsk Folkehjelp å gjennomføre dette tiltaket. Vi vet hvor viktig det er for målgruppen at vi tilrettelegger for trygg organisert aktivitet i friluft, sier Sundvoll.

Etterlengtet tilbud

Brukergruppen er svært positive til tiltaket og mange ønsker å delta.

– Vår erfaring er at kvinnene selv har etterlyst et tilbud med fysisk aktivitet og språktrening, sier Sundvoll.

Gjennom prosjektet er det et mål om at kvinnene skal komme seg ut for å sosialisere og ha glede av fin natur. Helsegevinst og læring om bruk av kroppen i friluft er positive konsekvenser av prosjektet.


Søknadssammendrag

Bakgrunn
Da korona-pandemien stengte ned kvalifiseringstjenestene ble det behov for å finne alternative plattformer for kontakt og oppfølging av innvandrerkvinnene ved Jobbsjansen. Norsk Folkehjelp igangsatte samtalegrupper på Zoom. Samtalegruppene fokuserte på psykiske og fysiske helseutfordringer, forebygging av isolasjon, formidling av oppdatert Covid-19 informasjon og norsktrening.

Erfaringen viser at det er behov for sosialt samvær, fysisk aktivitet, språktrening og kompetanseheving. Derfor starter vi prosjektet «Folketur»: Innvandrerkvinners deltakelse i friluftsaktiviteter, hvor vi går for bedre helse.

Målsetting

 • Bedre fysisk- og psykisk helse
 • Praktisert norsk og økt ordforråd
 • Styrket sosialt nettverk, kjennskap til norsk natur og friluftstradisjoner
 • Kunnskap om sunt kosthold

Målgruppe og deltakere

 • Innvandrerkvinner 20-55 år med behov for organisert aktivitet.
 • Turkompiser fra Norsk Folkehjelp.

Metode
Turer i Oslomarka. Vinterstid drar vi til Oslo sentrum og ulike bydeler der vi blir kjent med byen vår. Utfluktene ledes av turkompiser.

Ved noen av turene vil fagpersoner delta og samtale om friluftstemaer.

«Folketur» arrangerer 4 temakvelder om førstehjelp, kosthold, innvandrerhelse og rettigheter.

Tidsplan
Oppstart i september hvor vi møter kvalifiseringstjenestene og potensielle deltakere, samt utarbeider informasjonsmateriell, og rekrutterer deltakere.

Turer 2 søndager i måneden i hele perioden, og gjennomføring av fire temasamlinger.

Høst/vinter: Generalsekretær i NF deltar som turkompis. VårtOslo inviteres med. Produsering og publisering av promovideo og kalenderinvitasjoner på Facebook.

Fagpersoner deltar på 5 turer for å formidle kunnskap om naturen

Vinter/vår/sommer: Rekrutterer nye deltakere og eventuelt turkompiser.

Utarbeider kronikk om tiltaket til våre nettsider

Gjennomfører intervjuer av deltakere og datainnsamling.

Evalueringsrapport utarbeides.

Forventede resultater

 • 30 innvandrerkvinner og 10 turkompiser har deltatt i turgåing/ språktrening/ temakvelder
 • Fått deltakerne ut av isolasjon/ økt engasjement for fysisk aktivitet
 • Økt kompetanse om helsegevinster av fysisk aktivitet og sunt kosthold
 • Bedret norskkunnskaper
 • Formidlet kunnskap om naturen
 • Produsert promovideo
Prosjektleder

Camilla P. Sundvoll

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Folketur: Innvandrerkvinnes deltakelse i friluftsaktiviteter
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
KR 390.000
Startdato
03.09.2020