Forming i keramikk

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet Forming i keramikk kom i gang etter eget ønske fra brukerne ved Multhaug aktivitetshus, aktivitetshus for mennesker

Prosjektet Forming i keramikk kom i gang etter eget ønske fra brukerne ved Multhaug aktivitetshus, aktivitetshus for mennesker med psykiske lidelser. Målsettingen var å kunne mestre noe helt annet enn daglige gjøremål. Ønsket om muligheten til å forme i keramikk er ment som en utfordring for gruppen brukere, det å kunne mestre noe nytt og øke selvfølelsen ved å klare noe man tidligere bare hadde drømt om.

 

Prosjektleder har i samarbeid med medlemmer fra styret i Manglerud Kontakt- og Servicesentral brukt noe tid på å finne egnede lokaler for verkstedet. Da dette endelig kom på plass i kjelleren til Maulthaug aktivitetshus, var prosjektet et stort skritt videre, men mye arbeid gjensto før vi var i mål. Kjelleren måtte pusses opp, males, sette inn ekstra vinduer, legge inn ekstra strøm og vann. Dette arbeidet ble utført av aktivitetshusets egne brukere på frivillig basis og frivillige fra Manglerud Kontakt og Servicesentral.

 

Samarbeidet mellom disse to grupper av frivillige har gått meget bra og de har utfylt hverandres kompetanse på en prisverdig måte. Det var meget viktig at brukerne selv fikk lov til å være med på planlegging, utforming, valg av farger etc., for å gi en egen selvfølelse og tro på sine egne krefter. Gleden over mestringen var stor da arbeidet var ferdig. Resultatet etter endt oppussing og innkjøp av maskiner og utstyr er meget bra, og det er blitt et meget fint verksted.

 

Prosjektet er ment å være selvfinansiert etter at prosjektperioden er over, slik at hver enkelt betaler for faktiske utgifter. Det vil også bli mulighet for flerbruk av verkstedet, f.eks. grupper med utviklingshemming som også har ønsket å bruke stedet.

Prosjektleder/forsker

Karin Andersen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Forming i keramikk
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2003: kr 90 000
Startdato
01.02.2003
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet