Sommerferie for lavinntektsfamilier

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vi har gjennomført lignende prosjekt i 2015, 2016 og 2017. I 2015 (med støtte av Extrastiftelsen) og i 2016 og 2017 (med støtte av Bufdir og Sparebankstiftelsen). Programmet hadde så pass mange søkere, at mange ikke fikk plass på dette tilbudet. Vi har en lang vente liste. I 2016 og 2017 utvidet vi derfor programmet til også å være helgeopphold (tre dager), med noe av det samme innholdet som tidligere. Vi gjennomførte seks helgeopphold i 2016 og seks i 2017. Nytt til prosjektet nå er at både minoritet og majoritetsbefolkning blandes i tre dagersferie oppholdene.

Målsetting

Mål er å organisere 9 sommerferie for 198 personer (mødre og barn). Feriene skal gå over sommerferie og høstferie i 2018, minst to av familier med lavinntekt skal ha norsk etnisk bakgrunn. I tillegg skal familiene komme fra forskjellige land slik at det blir lettere å bruke norsk som felles språk.

Målgruppe

Målgruppen er utsatte mødre og barn både minoritet og majoritet befolkning med mange barn og generelt få ressurser, økonomisk og psykososialt.

Antall personer i målgruppen

198

Beskrivelse av gjennomføring

Vi skal gjennomføre 9 tre dagers ferie i 2018. Vi rekrutterer grupper på 5-7 mødre per tur, . Det er til sammen plass til 22 deltakere (mellom mor og barn) og fire ansvarlige (tre ungdomsmedarbeidere og én voksen leder). Det skal delta total 198 personer. Hver tur starter fredag og avsluttes søndag eller starter mandag og avsluttes onsdag. Alle tre dagers feries medarbeidere får gjennomført livredning i vann og førstehjelpskurs. Metode Særlig rollespillene er et sentralt pedagogisk verktøy i vår sammenheng, og dette vil vi bruke spesielt for å aktivisere deltakere. Rollespill gir spesielt gode muligheter til å se seg selv utenfra og bearbeide vanskelige problemstillinger som kan oppstå i livet, f eks problemstillinger gjelder oppdragelse, forholdet mellom barn og foreldre, dilemmaer knyttet til tradisjon i møte med storsamfunnet, konflikter på skolen, viktigheten av at barna deltar i fritidsaktiviteter og frykten en del foreldre kan ha for å la barna delta i slike: (barnebursdager, skoleturer, svømming, gym osv). Rollespill egner seg til dette fordi metoden gjør deltakerne bevisst på relasjoner og følelser. Det mest sentrale er at aktivitetene skal ha en klar innretning for bedret psykisk helse og mestring i hverdagen.

Fremdriftsplan

Mai – Juni 2018 – Ta kontakt med våre samarbeidspartnere, – Rekruttering voksenledere/turledere og frivillige – Rekruttering av deltakere – Opplæring av voksenledere, Voksenledere må være kvalifisert i utgangspunktet – Opplæring av frivillige – Planlegging av tre dagers ferie dag for dag. Juli – august 2018 – Samle deltakere – Gjennomføring av 7 tre dagers ferie Høstferie 2018 – Samle deltakere – Gjennomføring av 2 tre dagers ferie

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport – Sommerferie 2018- 2019 EXTRA.pdf

Prosjektleder/forsker

Susana Biamon

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Sommerferie for lavinntektsfamilier
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2018: kr 470 000
Startdato
02.07.2018
Sluttdato
12.06.2019
Status
Under gjennomføring