Stand Up mot Rasisme

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Stand Up mot Rasisme

Humor er mer enn underholdning. Den danske dikteren og matematikeren Piet Hein, har en gang sagt at den som kun tar spøk for spøk og alvor kun alvorlig, han har faktisk fattet begge deler ganske dårlig. Humor kan være en døråpner og barrierebryter.
Stand Up mot rasisme er et opplegg for elever i videregående skoler som bruker humor for å skape debatt om fordommer og rasisme. Norsk Folkehjelp har lang erfaring med holdningsarbeid og vil i samarbeid med Stand Up Norge AS, ta den krevende holdningsdebatten inn i skolen på en annerledes måte. I løpet av høsten 2013 vil vi besøke 12 skoler med showet.

Gjennom vårt arbeid har vi møtt på utallige lærere som er bekymret for diskriminerende holdninger hos elevene og etterlyser metoder for å sette temaet på dagsordenen. Med Stand Up mot Rasisme vil vi skape et rom for diskusjon rundt holdninger i skolen. Uten fasitsvar. I tillegg vil vi tilby lærere opplæring i enkle øvelser så de kan videreføre debatten i klasserommet. Øvelsen er hentet fra kurset Mangfold og Dialog som Norsk Folkehjelp har tilbudt arbeidslivet i over 20 år, med svært gode erfaringer. Dette vil gi elevene muligheten til å reflektere over det de har vært med på i etterkant av opptredenen fra Stand Up Norge, og lærerne vil få et verktøy de kan benytte i fremtidig undervisning på denne tematikken.

Behovet for fokus på holdninger og fordommer er viktig, men kommer ofte nederst på listen over viktige gjøremål i skolen. For hvordan lære bort gode holdninger uten å moralisere? Hva er egentlig gode holdninger og kan det i det hele tatt læres bort? For lærere er det vanskelig å finne tid og ressurser til å utvikle metoder til bruk i holdningsarbeidet og nettopp her ønsker Norsk Folkehjelp å bidra med vår erfaring og kunnskap. Stand Up Norge AS har foreslått Cecilie Steinmann Neess, aktuell komiker fra TV serien Kollektivet, og Sebastian Tjorstad, en ung komiker som mangler armer og ben, til å lansere Stand Up mot rasisme- kampanjen i Norge.

Ideen til prosjektet er hentet fra Storbritannia hvor Stand Up Against Racism gikk sin seiersgang i 2010 med opptredener i Newcastle, London, Cardiff og Glasgow. Erfaringene herfra viser at humor kan være et mektig våpen i holdningsarbeid fordi det på en utradisjonell måte setter fokus på et viktig tema og på denne måten når ut til ungdom.

Det er viktig at debatten om holdninger ikke bare foregår i media, blant forskere og politikere. Vi må skape rom i folks hverdag og bruke språk og metoder som kan treffe andre enn de som i utgangspunktet allerede er opptatt av disse temaene. Vi tror at humor gjennom stand up nettopp kan være en slik metode. I neste omgang har vi kanskje inspirert ungdom til selv å stå opp mot rasisme?

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_1_0450.pdf

Sluttrapportsammendrag

Stand Up mot rasisme.
Norsk Folkehjelp/forebygging/2012/1/0450

SAMMENDRAG
Nærmere 400 elever ved 2 flerkulturelle videregående skoler i Oslo fikk en humoristisk og musikalsk forestilling, av høy kvalitet. Forestillingen omhandlet rasisme, fordommer og diskriminering. Med avslutningen på Cafeteatret for samarbeidspartnere og andre var det til sammen 500 personer som fikk gleden av forestillinger med Queendom . Stand Up mot rasisme er et opplegg for elever i videregående skoler hvor humor er et verktøy for å skape debatt om fordommer og rasisme

Prosjektet evnet å skape dialog og sette rasisme og fordommer på dagsorden. Den har ført til økt løsningsorientert dialog, har validert stemmene til de som møter rasisme og fordommer og har skapt en felles plattform blant folk med ulike bakgrunner og perspektiver. Forestillingen har vært mer enn bare en engangsopplevelse. Prosjektet har igangsatt en del langvarige prosesser og tiltak som vil gi både elevene og skolene verktøy og kompetanse i bekjempelsen av stereotypier, fordommer og rasisme.

Spesielt i en tid hvor rasisme var del av det offentlige ordskiftet og Norge fikk en «wake up call» i forhold til hva som skjer innenfor egne grenser, var det bra å ha ett slikt prosjekt, som på en skånsom måte bygget en felles plattform gjennom humor og gjenkjennelse, samt synliggjorde rollemodeller og positive mestringsstrategier for elevene på skolen. Lærerne og miljøarbeiderne har fått økt kompetanse og en verktøykasse, samt ny kunnskap om hvor skoen trykker. Det er tydelig at det eksisterer utfordringer på selv skoler med så lang erfaring med mangfold, og at det har vært mangel på fokus og konkrete verktøy. Mange har følt seg handlingslammet og maktesløse på flere sider av debatten. Stand up Mot Rasisme beveger tydelig på mer enn lattermuskelen.

Prosjektleder/forsker

Anne Håskoll-Haugen

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Stand Up mot Rasisme
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2013: kr 400 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet