Forberedt når liv og helse er truet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

NF Follo ble i 2018 varslet ved 78 redningsaksjoner. Vi har vært involvert ved mange funn av savnede. Vi har bistått med livreddende innsats, og har også vært involvert ved flere funn av omkomne. Både eldre, voksne og unge. Dette er krevende innsats med høye krav til mannskapenes evne til å fungere og mestre sterke inntrykk. For å gjøre mannskapene enda bedre rustet til å utføre slik innsats ønsker vi å innføre en ny måte å øve på, kjent som medisinsk simulering. Dette er en pedagogisk metode, som sammen med realistisk utstyr/dukker, gir mannskapene erfaring som likner på virkeligheten.

Målsetting

Innføre metoden medisinsk simulering for å gjøre opplæring mer realistisk. Vi vil utdanne instruktører, utarbeide opplæringskonsept og anskaffe utstyr. Deretter gjennomføre opplæring i eget lokallag (15 timer i året), tilby trening til omkringliggende lokallag, og bidra ved nasjonale arrangementer.

Målgruppe

Vår viktigste målgruppe er de vi leter etter og redder. For at de skal få god hjelp er det viktig at mannskapene er godt trent og forberedt.

Antall personer i målgruppen

500

Beskrivelse av gjennomføring

To frivillige instruktører tilbys plass på kurs i medisinsk simulering ved enten SAFER eller NTNU Gjøvik. Det vil sikre kompetanse til å gjennomføre opplæring, også ut over prosjektperioden. Sammen med prosjektleder vil disse og andre ressurspersoner utarbeide øvingsopplegg, etter innspill fra øvrige mannskaper. For å gjøre treningen så realistisk som mulig ønsker vi å anskaffe en øvingsdukke av typen «simbodies». Dette er dukker som ser meget realistiske ut, og som gjør det mulig å gi mannskapene erfaringer som likner svært mye på virkeligheten, men under kontrollerte forhold og med rom for å øve. Vi vil gjennomføre opplæring fem ganger i løpet av det første året. Kompetansen og utstyret som erverves gjennom prosjektet gjør det mulig å fortsette opplæring utover prosjektperioden og vi ser for oss samme øvingsfrekvens i årene fremover. I tillegg vil vi tilby en øvingshelg for mannskaper fra andre lokallag og organisasjoner. Vi vil også bidra på nasjonale kurs og samlinger slik at utstyr og kompetanse får enda større nytteverdi.

Fremdriftsplan

Prosjektet starter i juli og det rekrutteres instruktører som går kurs så snart dette gjennomføres. Det er innhentet tilbud på simuleringsdukke og nødvendig tilbehør, og anskaffes i august. I august og september utarbeides undervisningsopplegg etter innspill. Lokal opplæring i perioden oktober til april. Bidrag på nasjonal fagkonferanse i april. Regional samling i mai. Evaluering i juni. Tilsvarende faglig aktivitet fortsetter i årene fremover.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport n��r liv og helse er truet.pdf

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Forberedt når liv og helse er truet
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2019: kr 381 000
Startdato
01.07.2019
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring