Hjerte- og lungeredning på Hedmarken

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Vi opplever en synkende interesse i befolkningen på Hedmarken for opplæring innen førstehjelp

Bakgrunn: Vi opplever en synkende interesse i befolkningen på Hedmarken for opplæring innen førstehjelp. Norsk Folkehjelp Stange/Løten ønsker å gjøre noe med dette og med et spesielt fokus på den grunnleggende kunnskapen innen livreddende førstehjelp. I denne omgang rettet først og fremst mot de unge. I tillegg er det et stort fokus på livreddende førstehjelp og bruk av hjertestartere innen idretten.

 

Målsetting: Skape interesse og entusiasme blant befolkningen på Hedmarken i å lære seg førstehjelp. Alle «avgangselever» i barne- og ungdomsskolen skal gjennomføre et 3 timers kurs i HLR (Hjerte- og Lungeredning). Gjennom et samarbeid med idrettslagene på Hedmarken vil også utøvere og ledere få det samme tilbudet. Idrettslagene vil i tillegg også få tilbud om opplæring i bruk av hjertestarter. Norsk Folkehjelp Stange/Løten skal i 3 års perioden gjennomføre 200 kurs i HLR med til sammen 2000 deltakere. Målgruppe er alle «avgangselever» i barne- og ungdomsskolen. Oppdatering på den nyeste opplæring for alle lærere. Utøvere og ledere i idrettslag med fokus på HLR og opplæring i bruk av hjertestarter.

 

Gjennomføring:

År 1: Etablere prosjektet, innkjøp av undervisningsmateriell, godkjenning av instruktører,

         utarbeide informasjonsmateriell/hjemmeside. Gjennomføre kurs annet halvår.

År 2: Opprettholde kontakt med skoler og idrettslag.Gjennomføre kurs.

År 3: Opprettholde kontakt med skoler og idrettslag.Gjennomføre kurs. Sluttrapport.

 

Resultater: Vi har ved prosjektets avslutning 01.07.2009 gjennomført 104 kurs for til sammen 1481 deltakere og er dermed nesten i mål i forhold til målsettingen for prosjektet.     De fleste av disse kursene er ordinære HLR-kurs, men det er også gjennomført opplæring og sertifisering på Hjertestarter.

 

Konklusjon: Vi har fått til et meget godt samarbeid med enkelte skoler som har vært med gjennom hele prosjektperioden. Andre skoler har vært vanskeligere å få kontakt med. Vi hadde håpet å kunne overføre kunnskap til lærerne på skolene slik at de kunne videreføre opplæringen etter prosjektets avslutning. Vi har i liten grad lykkes med dette. Idrettslag og foreninger i kommunene har i liten grad benyttet seg av tilbudet. Enkelte har vært flinke men vi hadde forventet en større etterspørsel etter kurs i denne målgruppen. De som har takket ja til tilbudet og gjennomført kurs, har gitt meget gode tilbakemeldinger på gjennomføringen og nytteeffekten.

 

Prosjektleder/forsker

Hilde Nyutstumoen

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Hjerte- og lungeredning på Hedmarken
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2006: kr 598 000, 2007: kr 273 000, 2008: kr 293 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
01.07.2009
Status
Avsluttet