En rikere hverdag

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Helse- og Sosialplan 2000-2003 for Sagene-Torshov, viser til et stort omfang av psykiske lidelser i bydelen

Helse- og Sosialplan 2000-2003 for Sagene-Torshov, viser til et stort omfang av psykiske lidelser i bydelen. Blant annet vises det til det høyeste antall pasienter innlagt ved tvang (sammenlignet med andre bydeler), i poliklinisk behandling og i langtidsopphold i psykiatrisk institusjon.

 

Torshov frivillighetssentral tok i 2004 initiativet til prosjektet ”Besøksvenner for mennesker med psykiske lidelser. Torshov frivillighetssentral inviterte også Kampen og Rodeløkka frivillighetssentraler til et samarbeid om prosjektet. Behovet frivillighetssentralene hadde sett for dette prosjektet kom både fra brukere og frivillige.

 

Det ble gitt tilsagn fra Helse og Rehabilitering om midler til å opprette et tilbud angående frivillig besøksvenner for mennesker med psykiske lidelser i bydelene Grünerløkka, Sagene og Gamlebyen. Prosjektet henvendte seg til mennesker med psykiske lidelser og mennesker som sliter med isolasjon og manglende nettverk, mennesker som har vært til behandling og som er på vei tilbake til et normalt liv. Personer med akutt behov for terapi og profesjonell oppfølging, var ikke innenfor prosjektets målgruppe.

 

I samarbeid med helsepersonell i de tre bydelene har man i fellesskap drøftet ulike potensielle mottagere for besøksvenn og forsøkt å finne noen som har ”matchet” besøksvennens ønsker. I andre tilfeller har helsepersonell eller personale fra bestillerenheten i bydelene tatt kontakt og videreformidlet informasjon angående mennesker som har ønsket seg en besøksvenn.

 

Siden tilbudet avsluttet ved nyttår 2007/08 har vi blitt enige om at bestillerenheten i bydelene tar seg av den videre kontakten med besøksvennene. Noen besøksvenner ønsker også å avslutte ut fra ulike personlige motiver. Noen besøksvenner har sluttet på grunn av den som har blitt besøkt har opparbeidet seg et nettverk, og kommet seg ut i daglig virke, i form av kursvirksomhet og arbeid. De har da blitt enige med personen de besøker at besøkene skal opphøre.

Prosjektleder/forsker

Sten Nilsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
En rikere hverdag
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Org.ledd
Torshov frivillighetssentral
Beløp Bevilget
2006: kr 200 000, 2007: kr 210 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet