Førstehjelpskurs og livredning i vann

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det har i flere år vært oppmerksomhet rundt den generelle befolkningens manglende førstehjelpsferdigheter, men også spesifikt rundt unges og innvandreres manglende kunnskaper på dette feltet. Det er gjennomført en rekke kurs lokalt rundt om i landet. Likevel er behovet fortsatt stort. Som nevnt mangler befolkningen generelt og innvandrere og unge spesielt kunnskaper om førstehjelp. Innvandrere – etterkommere, har gjennomsnittlig lavere inntekt enn befolkningen i sin helhet. Det er derfor rimelig å anta, ikke minst i Oslo, at befolkning har et stort behov for gratis kursing i førstehjelp.

Målsetting

Prosjektet skal gjennomføre 14 tilrettelaget førstehjelpskurs, antallet deltakere per kurs vil være inntil 15 ungdommer. Kurset varer i 6 timer. Total ca. 210 deltakere. Prosjektet skal også gjennomføre to livredningskurs i vann, fire timer per kurs, 15 deltakere, til sammen ca. 30 ungdommer.

Målgruppe

Prosjektet er i første rekke rettet mot ungdommer som ikke har tilstrekkelig kunnskap om førstehjelp og som ikke har fått mulighet til livredning i vann kurs.

Antall personer i målgruppen

240

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet skal gjennomføre 14 tilrettelagte førstehjelpskurs, til 15 deltakere. Kurset varer i 6 timer. Prosjektet skal også gjennomføre to livredningskurs i vann til 15 deltakere. Rekruttering: Vi rekrutterer i dag allerede gjennom vårt nettverk og i nærmiljøene. I vår nettverket har vi innvandrerorganisasjoner, uformelle innvandrergrupper , større frivillige organisasjoner, frivillighetssentraler osv. Vi samarbeider med bydelene og med kurssteder som tilbyr kurs til innvandrere. I mange nærmiljøene er vi selv tilstede. Vi deltar på lokale arenaer og kjenner også mange enkeltpersoner som sprer informasjonen om OASEN gjennom uformelle veier («jungeltelegrafen»). Vi vil bruke de samme kanalene i dette prosjektet. Gjennom vårt utstrakte nettverk blant kvinner og kvinneorganisasjoner har vi mulighet til å nå ungdommer som trenger disse kursene. Førstehjelpskursene Dette er et 6 timers kurs som er utarbeidet av Norsk Førstehjelpsråd og som gir grunnleggende kunnskap om førstehjelp. Etter endt kurs vil deltakerne kunne gripe inn i en situasjon, kunne forstå hva som har skjedd og vite hva som skal gjøres slik at det skapes trygghet på arbeidsplassen, hjemme og i fritiden. Kursene vil inneholde følgende elementer: (se søknad)

Fremdriftsplan

Januar Prosjektet etablerer avtaler med samarbeidspartner. Det avklares med Norsk Folkehjelp Oslo sanitets avdelingen om instruktører som skal være ansvarlige for kurs, samt hvilke metoder som egner seg for undervisning i førstehjelp for ungdom. Februar-juni Det skal gjennomføres 8 førstehjelpskurs To livredninger i vann kurs August (Samme forberedende plan som i januar) September-desember Det skal gjennomføres 6 førstehjelpskurs

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport F��rstehjelspkurs ungdommer 21- 22-1(1).pdf

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Førstehjelpskurs og livredning i vann
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2020: kr 393 000
Startdato
06.01.2020
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet