Førstehjelpskurs for frivillige hjelpere

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet:

På et arbeidsmøte på Frivilligsentralen mellom styret og de frivillige ble behovet av førstehjelpkunnskaper nevnt da en av de frivillige hatt vært oppe i en situasjon hvor personen som trengte hjelp måtte følges til sykehus.Det var flere av de frivillige som syns at dette med et førstehjelpskurs kunne være en god ide slik at de visste hva som måtte gjøres om de kom oppi en akutt situasjon.

Målsetting:
Målet er at de frivillige skal ha nødvendig kunnskap om hva som må gjøres når det oppstår en nødsituasjon . Hvem som skal kontaktes og nødvendig førstehjelp mens en venter på ambulansen.

Prosjektets målgruppe:
De frivillige tilhørende sentralen i Haugesund,Karmøy og Tysvær .

Beskrivelse og gjennomføring:
Det er totalt 50 frivillige dette tilbudet kan være interessant for. Dette er frivillige som er hjemme hos brukere som trenger følge til lege,tannlege , og andre kontor. I utgangspunktet har de en eller annen svekkelse siden de trenger følge og ikke klarer seg selv. De kan derfor ha en nedsatt helsetilstand.

Å ha førstehjelpskurs for 50 stk samtidig er ikke mulig. Gruppen vil derfor bli delt i 4. Det skal holdes 2 kvelds samlinger a 3 timer pr gruppe.
En instruktør i Norsk Folkehjelp er allerede forspurt om han kan holde førstehjelpskurs for de frivillige og har besvart forespørselen positivt.

Prosjektets betydning:
Førstehjelpkunnskaper kan være forskjellen på liv og død i nødsituasjoner. Å ha fått opplæring i dette gir hvert enkelt menneske en ekstra trygghet om de skulle havne opp i en situasjon hvor det kan være nødvendig med førstehjelps kunnskaper. Det gir også brukerne en trygghet å vite at den som skal hjelpe vet hva som skal gjøres om bruker blir dårlig.

Framdriftplan:
Prosjektet er avhengig av midler for å kunne gjennomføres. Det må bestilles inn undervisningsmateriell og bestilles lokaler til kurset og instruktør. De frivillige må samles i grupper og det må settes opp tidspunkter for kurset.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0509.pdf

Sluttrapportsammendrag

Ideen til prosjektet kom etter at en av de frivillige tilknyttet Frivilligsentralen i Haugesund kom hjem til en bruker som skulle følges til tannlegen. Brukeren var så dårlig at den frivillige valgte å få hjelp med å skysse denne til sykehuset. Hendelsen ble fortalt på et møte med frivillige og var mange som deltok på møtet som ikke helt visste hva de skulle ha gjort i en slik situasjon. Etter dette konkluderte vi med at et førstehjelps kurs for frivillige var nødvendig.Det er helt klart at personer med førstehjelps kurs kan være med å påvirke utfallet av en nødssituasjon. Personen kan opptre mye sikrere og også kunne veilede mennesker som ikke besitter samme kunnskap i nødssituasjoner. De frivillige har ytret ønske om å få
førstehjelpkunnskaper. For at flest mulig skulle få økt kompetanse inviterte vi Frivilligsentralen i Karmøy og Tysvær til å delta. Målet var å gi førstehjelpskurs til 50 personer. Kursleder fra Norsk Folkehjelp Haugaland ble booket og invitasjon til førstehjelpskurs ble sendt ut. Det var planlagt 2 kurskvelder, men dette ble vanskelig å gjennomføre da de frivillige fra Tysvær og Karmøy bodde litt langt unna kursstedet som var lokalene til Norsk Folkehjelp i Haugesund. Kurset ble komprimert til en kveld på 4 timer hvor det ble fokusert på det primære som trengtes. Det var også lagt opp til praktiske øvelser. Det viste seg at det ble vanskelig å få gjennomført 4 førstehjelpskurs innen fristen og det ble derfor søkt om å få overført de resterende midler til 2012. Det siste førstehjelpskurset ble avhold i vinterferien 2012. Det fjerde førstehjelpskurset ble holdt for elever ved Breidablikk læringssenter. Her deltok 20 studenter og tolker fra elevenes ulike land. Dette kurset ble et samarbeid med NAV Flyktningteam. Det var lagt opp til at 50 personer skulle delta på kurset. Totalt 53 deltok så dette målet ble nådd. Etter at hver kurs kveld var gjennomført ble det foretatt en kort evaluering av deltakerne. Her kom det frem at de følte at de hadde fått økt kunnskap om førstehjelp og at de ikke følte en like stor usikkerhet i hvordan de skulle takle en situasjon om de kom opp i den. Deltakerne på kursene representerte ulike aldergrupper og spredningen var fra 18-86 år. De ulike frivillige har forskjellige ansvarsområder som følge av eldre, arbeid med rusmisbrukere og barn og ungdom. Deltakerne fikk utlevert førstehjelpshefte slik at de kunne vedlikeholde kunnskap.

Prosjektleder/forsker

Brita Rundhaug Røvær

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Førstehjelpskurs for frivillige hjelpere
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2011: kr 50 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
01.05.2012
Status
Avsluttet