Ragtime-musikal

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Norsk Folkehjelp Asker og Bærum i samarbeid med Dikemark Statlige Mottak og BærMuDa musikk og danseteater ønsker å sette opp musikalen Ragtime på Sandvika Teater. Gjennom et slikt samarbeidsprosjekt vil man både stimulere til samhandling, samarbeid og integrering gjennom et konkret prosjekt som skal lede fram til en offentlig forestilling. Gjennom prosjektet skal deltagernes kompetanse innen de forskjellige fagfelt styrkes og man skal legge vekt på å fremstille rekvisiter og kostymer ved egen hjelp.

Målsetting

Målsettingen med prosjektet er at nåværende og tidligere beboere ved Dikemark Statlige Mottak skal delta i forestillingen Ragtime som blir satt opp på Sandvika Teater. Deltagerne skal kunne danse, synge eller spille slik at de opparbeider disse ferdighetene.I tillegg gis opplæring i kostyme søm.

Målgruppe

Målgruppen er todelt: 1.Beboere ved Dikemark Statlige Mottak 2.Beboere fra Dikemark Statlige Mottak som har flyttet ut til private bosteder i Asker og Bærum

Antall personer i målgruppen

50

Beskrivelse av gjennomføring

Gjennomføringen av prosjektet basere seg på fysiske aktiviteter og manuskriptet til musikalen.Det vil foregå endel hovedaktiviteter i parallell. 1.Øving av ferdigheter med selve fremføringen av musikalen, dvs sang, musikk, skuespill 2.Fabrikasjon av kulisser og rekvisita 3.Fabrikasjon av kostymer og søm av disse 4. Planlegging og tilrettelegging for selve forestillingen og markedsføring av denne 5.Koordinering av alle aktiviteter inn i en felles aktivitetsplan med milepeler

Fremdriftsplan

1.Audition for hovedroller: juli 2.Audition for dansere: august 3. Design av kostymer: august 4. Start øving :august 5.Start Rekvisiter-.bygging: september 6.Start sømkostymer:september 7. Markedsarbeid,plakater,brosjyrer ol: oktober 8.Første prøve: November

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Ragtime-sluttrapport for 2017.pdf

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Ragtime-musikal
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2017: kr 55 000
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
21.01.2019
Status
Avsluttet