Pasientoppdrag utenfor vei

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Norsk Folkehjelp ser en markant økning i antall pasientoppdrag utenfor vei.

Samtidig som antall aksjoner stiger, øker også forventningene fra oppdragsgivere og publikum.

Vi må ha en kontinuerlig fokus på fagutvikling og kompetanse. I tråd med samfunnsutviklingen må det arbeides med å få standardisert denne type oppdrag, slik at pasienter får god og kvalitetssikret behandling uansett hvor skaden inntreffer.
To eksempler på oppdrag:
Skadet pasient med benbrudd i Årdal i Sogn får ikke helikopterbistand på ett døgn og frivillige mannskaper må ta vare på pasienten under vanskelig forhold»
«Fire unge gutter er nær ved å fryse i hjel i Ryfylkeheiene og helikopter kommer seg ikke inn til dem p.g.a. dårlig vær. Norsk Folkehjelp tar seg opp til guttene, guttene får tørre klær varmt drikke. Alle guttene klarer seg og tas med ut av fjellet»

2. Prosjektets målsetting
Prosjektets overordnede mål er at pasienter som befinner seg utenfor vei skal få en tilfredsstillende og kvalitetssikret behandling.
Tiltakene skal føre til at våre lokale grupper får beredskapsmessige endringer, endringer i prosedyrer og endringer i utstyrsoppsett og standarder. Prosjektet skal også gi mannskaper og lokale grupper økt kompetanse til å gjøre en enda bedre jobb ved slike innsatser enn vi klarer i dag.

3. Prosjektets målgruppe
Den overordnete målgruppen for prosjektet er de personene som trenger vår bistand. I prosjektet blir målgruppen våre lokale redningsgrupper og lokale mannskaper som skal bidra til styrket beredskap og høyere kompetanse. Videre ønsker vi også etter endt prosjektperiode å nå de andre frivillige organisasjonene slik at vi kan oppnå nasjonale standarder som sikrer best mulig hjelp til pasienter utenfor vei over hele landet, til alle årstider.

4. Beskrivelse av gjennomføring
Norsk Folkehjelp skal utarbeide et prosedyreverktøy lik den de bruker i de prehospitale tjenestene. Denne skal beskrive hva som er korrekt undersøkelse og behandling ved en rekke ulike sykdommer og skadetilfeller.
Det skal utarbeides en utstyrspakke som beskriver hva slags utstyr som til enhver tid skal være tilgjengelig for grupper som har denne type tjeneste.
Det skal gjennomføres fagutviklingskurs for våre mannskaper.

Dette skal bidra til at vi kan levere en tjeneste av bedre kvalitet og med mannskaper som har høyere kompetanse.
Avslutningsvis skal disse standardene overføres til alle de andre frivillige organisasjonene slik at vi kan oppnå nasjonale standarder som sikrer alle pasienter en kvalitetssikret behandling.

5. Prosjektets betydning
Prosjektet vil føre til at flere mennesker kan få raskere og bedre hjelp, slik at liv og helse kan bli spart. Prosjektet vil føre til standardiseringer på beredskap, utstyr, metodevalg og kompetanse innen pasientoppdrag utenfor vei. De frivillige redningsgruppene i Norsk Folkehjelp vil være i stand til å møte morgendagens utfordringer, som er økt oppdragsmengde, økte forventninger fra oppdragsgivere og publikum. Avslutningsvis vil prosjektet bli spilt inn til FORF (paraplyorganisasjon for alle frivillige redningsorganisasjoner) og for Redningsfaglig råd som er satt ned av justis- og politidepartementet. Slik kan prosjektet bidra til nasjonale standarder for all innsats utenfor vei når helikopterressurser ikke kan brukes.

6. Fremdriftsplan
2012
Fase 1: Utlysning av prosjektstilling og ansettelse av prosjektleder
Fase 2: Systematisere statistiske data vedrørende dagens utfordringer og trender.
Fase 3: Lage prosedyrer, utstyrsanbefalinger og kursinnhold for oppdrag barmark/sommer.
Fase 4: Teste ut to kurs og egnet materiell regionalt
Fase 5: Presentere prosjektet for FORF
Fase 6: Gjennomgå spesielt oppdrag på snødekt mark/vinter, lage prosedyrer, utstyrsanbefalinger og kursinnhold for oppdrag vinterstid.

2013
Fase 1: Teste ut to kurs og egnet materiell regionalt
Fase 2: Evaluere kursene og prøvegruppene
Fase 3: Justere prosedyrer, anbefalinger og kursinnhold
Fase 4: Utarbeide operativ manual
Fase 5: Implementere nye standarder i alle lokale redningsgrupper og på nasjonale lederkurs og instruktørkurs
Fase 6: Presentere nye standarder for de andre organisasjonene i FORF og for myndighetene

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0218.pdf

Sluttrapportsammendrag

Norsk Folkehjelp ville sette igang prosjektet pasientbehandling utenfor vei fordi vi så en markant økning i denne type oppdrag – både henteoppdrag og leteaksjoner. For å sikre at pasienter skulle få en god og kvalitetssikret behandling uansett hvor i landet skaden inntraff, så var det stort behov for å standardisere denne type oppdrag. Den overordnete målgruppen for prosjektet var de personene som trenger vår bistand. Innen prosjektet var det første målet å gi våre lokale grupper økt faglig kompetanse slik at de kunne være i stand til å gjøre en enda bedre innsats enn tidligere.Pasientbehandling utenfor vei er utfordrende og utføres ofte under vanskelige forhold i tidskritiske situasjoner
Temaet ble først belyst under fagkonferanse sanitet gjennom foredrag og utdanning av instruktører. Totalt fikk 30 instruktører opplæring i det nye kurset under denne konferansen.
I tillegg til kurs på regionalt og sentralt nivå ble det trukket ut 10 grupper som skulle teste utstyr og kursopplegg henholdsvis sommer og vinter. Gruppene fikk tildelt utstyr tilpasset årstid og totalt 140 personer fikk opplæring.
Norsk Folkehjelp har fått lagd en tiltaksbok og revidert utdanningsplanen og lagt inn dette kurset som et fagkurs for medlemmer i organisasjonen
Prosjektet bidrar til at flere mennesker får raskere og bedre hjelp, slik at liv og helse kan bli spart. Prosjektet har ført til standardiseringer på beredskap, utstyr, metodevalg og kompetanse innen pasientoppdrag utenfor vei. Norsk Folkehjelp vil fortsatt jobbe for at prosjektet blir lagt til grunn for nasjonale standarder for all innsats utenfor vei når helikopterressurser ikke kan brukes.
All dokumentasjon i forbindelse med prosjektet vil bli gjort tilgjengelig for andre organisasjoner innen FORF (Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum).

Prosjektleder/forsker

Runi Putten

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Pasientoppdrag utenfor vei
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2012: kr 365 000, 2013: kr 465 000
Startdato
01.03.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet