Forebygge uønsket svangerskap og abort

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vi har observert at kvinner blir uønsket gravide, får flere barn enn de ønsker og at kulturelt betingete holdninger og forestillinger, samt mangel på informasjon er noe av forklaringer. Våre observasjoner bekreftes av relevante forskningen på området. Forskerne Esperanza Diaz, Gry Omland ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB skriver: «Informasjon på eget språk ….., og aktivt tilbud fra helsesøstre, fastleger og jordmor i kontakt med disse gruppene er sannsynligvis blant de metodene som trengs. Ikke minst bør tiltakene utvikles sammen med innvandrerkvinner selv.»

Målsetting

-Økt kunnskap om uønsket svangerskap og abort -Økt kunnskap om kvinners seksualitet, familieplanlegging og seksuelle rettigheter, helseproblemer og (smittsomme) sykdommer og om helsetilbudet. -Påvirkning av kvinners kunnskaper, holdninger, holdninger noe som igjen kan bidra til å forebygge sykdom

Målgruppe

Innvandrerkvinner som mangler kunnskap om uønsket svangerskap og abort, rettigheter knyttet til helse og helsetilbud i Norge. Særlig kvinner med lav utdanning

Antall personer i målgruppen

490

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet skal gjennomføre 14 seminarrekker om å forebygge uønsket svangerskap og abort, fremme forebyggende livsstil og annen relevant helseinformasjon. Hver seminarrekke innebærer gjennomføring av tre seminarer med ulike temaer. Hvert seminarrekke skal ha 30-35 deltakere i tre timer. Til sammen ca. 490 deltakere. Temaer: -Forebygge uønsket svangerskap. Familieplanlegging -Informasjon om og forebygging av abort -Kvinnens kropp, seksualitet og kroppslige og seksuelle utvikling, forebygging av seksuelt overførbare sykdommer -Kulturelle utfordringer knyttet til seksualitet, skam osv. -Rettigheter og lover knyttet til seksualitet og abort (menneskerettighetene, norsk lovverk, gode strategier for samhandling og samarbeid i kjærlighetsforhold og ekteskap) Hvert seminar: tre timer. Som innledere til seminarrekkene inviterer vi profesjonelle helsearbeidere. Metode Vår metode handler om bevisstgjøring. Med mange små skritt gjennom dialog. realitetsorientering og til slutt krav om aktivitet og presentasjon av muligheter som oppleves som reelle og oppnåelige, endrer vi sakte men sikkert deltakernes måte å se seg selv og sitt liv på. Dette er første skritt på veien mot selvtillit, bedret helse og etter hvert utdanning og/eller jobb.

Fremdriftsplan

Januar Samarbeiderpartner kontaktes. Planlegges seminarene sammen med dem. Sammmen med dem rekrutterer også vi deltakere. Vi kontakter også de faglige innlederne. Februar – juni Gjennomføres åtte seminarerrekke August Samarbeiderpartner kontaktes. Planlegges seminarene sammen med dem. Sammmen med dem rekrutterer også vi deltakere. Vi kontakter også de faglige innlederne. September – desember Gjennomføres seks seminarerrekke

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport 2017 – forebygging uønsket svangerskap og abort .pdf

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Forebygge uønsket svangerskap og abort
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2017: kr 275 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet