Ny hverdag – digital opplæring av frivillige

Søknadssammendrag

Prosjektet er tiltenkt å lette våre egne ressurser i forbindelse med utarbeidelse av nettbaserte kurs og læringsressurser. Norsk Folkehjelp har mannskaper som venter på oppstart eller fullføring av påbegynt opplæring for å delta på aktiviteter og aksjoner. Internopplæringen er imidlertid truet av covid-19 situasjonen, da man ikke lenger får holdt øvelse eller trening på samme måte som før.

Det haster derfor med å få på plass digital opplæring og ressurser for å sikre kvaliteten på redningstjenesten nå og i fremtiden. Vi har i Norsk folkehjelp egne interne ressurser for digital kursproduksjon, men disse ressursene er ikke skalert etter den kritiske situasjonen covid-19 har satt oss i. Det er derfor tvingende nødvendig å kjøpe inn enkelte tjenester.

Prosjektets klare målsetting skal oppnås gjennom faglig vurdering av hvilke tjenester som bør kjøpes inn og hvilke tjenester som kan leveres av våre in-house ressurser. Ansvarlig for utvikling av digitale opplæring vil i denne prosessen fungere som en koordinator og sikre godt samvirke mellom eksterne og interne ressurser.

Prosjektleder/forsker

Magne Bondkall

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Ny hverdag – digital opplæring av frivillige
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
30.04.2020