Ny hverdag – digital opplæring av frivillige

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet hadde en veldig positiv effekt. Det satte oss i stand til å levere over 200 timer med opplæring over nett i en periode der vanlig kurs ikke var mulig. Prosjektet har også gitt varig forbedring av vå interne opplæring. Fokuset lå på å holde operative kunnskaper opp uten fysiske treff, slik at vi kunne fortsette å sikre liv og helse med tilstrekkelig kvalitet på tjenesten Vi feilberegnet forholdet mellom innkjøpte tjenester og behov for innkjøp av teknisk utstyr. Dette første til at vi måtte retenke budsjettet og søke derfor man om å kunne senke budsjettet på tjenester og øke den på teknisk utstyr innenfor den gitte rammen. Dette var Dam positive til og problemstillingen løste seg.


Søknadssammendrag

Prosjektet er tiltenkt å lette våre egne ressurser i forbindelse med utarbeidelse av nettbaserte kurs og læringsressurser. Norsk Folkehjelp har mannskaper som venter på oppstart eller fullføring av påbegynt opplæring for å delta på aktiviteter og aksjoner. Internopplæringen er imidlertid truet av covid-19 situasjonen, da man ikke lenger får holdt øvelse eller trening på samme måte som før.

Det haster derfor med å få på plass digital opplæring og ressurser for å sikre kvaliteten på redningstjenesten nå og i fremtiden. Vi har i Norsk folkehjelp egne interne ressurser for digital kursproduksjon, men disse ressursene er ikke skalert etter den kritiske situasjonen covid-19 har satt oss i. Det er derfor tvingende nødvendig å kjøpe inn enkelte tjenester.

Prosjektets klare målsetting skal oppnås gjennom faglig vurdering av hvilke tjenester som bør kjøpes inn og hvilke tjenester som kan leveres av våre in-house ressurser. Ansvarlig for utvikling av digitale opplæring vil i denne prosessen fungere som en koordinator og sikre godt samvirke mellom eksterne og interne ressurser.

Prosjektleder

Magne Bondkall

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Ny hverdag – digital opplæring av frivillige
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
30.04.2020