Drone i snøskred

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vi holder til i Norges mest skredutsatte fylke, Troms. Når vær, vind og naturen truer liv og helse blir vi kalt ut. Vi er frivillige, men det profesjonelle rednings-Norge er like avhengig av oss som vi er av dem. Vi opplever stadig at helikoptrene bli satt på bakken på grunn av dårlig vær, og at viktig kompetanse, utstyr og muligheter for transport blir forhindret. Det viktigste er sikkerheten til de mannskapene som skal inn å lete etter de menneskene som er potensielt tatt av skred. Hva om vi kan redusere risikoen til de menneskene som skal inn å søke og redde de skredtatte?

Målsetting

Bruke drone til å søke, og lokalisere, skredtatte med teknologi som termisk kamera og sender/mottaker. Og bruke bilder fra drone til å vurdere sikkerheten til redningsmannskaper i forhold til skredfaren i området vi ønsker å ta oss inn i.

Målgruppe

Vår målgruppe er personer som er tatt, og trenger redning, i et snøskred. Like mye er vår målgruppe redningsmannskapene som skal inn å arbeide i et snøskred.

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

Vårt mål er ikke å erstatte utstyr eller mannskaper. Vi ønsker med dette prosjektet å tilføre en ny grad av effektivitet og sikkerhet inn i snøskred-aksjoner. Vi tilhører et miljø som er blant de mest erfarne frivillige mannskapene i innsats i snøskred i Troms. Og det er på bakgrunn av dette vi mener at vi kan ta i bruk dagens teknologi for å gjøre vår innsats mer effektiv og mye mer sikker. Med drone mener vi at vi kan lokalisere skredtatte mye hurtigere og vurdere skredfare og sikkerheten til letemannskaper. Vi ønsker å kombinere dagens søke-teknologi med dagens drone-teknologi. Det vil si at vi kan sende, og bruke, denne teknologien på en drone uten at mannskaper går fysisk inn i skredområdet. Og dermed slippe eksponeringen av mennesker med å oppholde seg i et område som ikke er klarert i forhold til ytterligere skredfare. Vi kan bruke høykvalitets-bilder til å vurdere skredfaren i området vi skal inn i, men også en eventuell adkomst-veg til det aktuelle området. Disse faktorene gjør at vi kan gjøre en bedre sikkerhetsvurdering og en tidligere lokasjon av de skredtatte. Det vil gjøre innsatsen vår tryggere og mer effektiv, noe som kan redde liv.

Fremdriftsplan

September 2019: Gå til innkjøp av dronene og det nødvendige tilleggsutstyret. Oktober 2019: Bli kjent med utstyret og øve på trygg flyving og trygge operasjoner. November 2019: Tilføre vår opparbeidede erfaring med innsats i snøskred. I tillegg til reelle og praktiske øvelser. Desember 2019: Tilføre snø til våre øvelser og erfaringer. Januar 2020: Sette prosjektet i en aktiv og operativ fase.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport droner i sn��skred (4).pdf

Prosjektleder/forsker

Ralph Christian Simonsen

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Drone i snøskred
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2019: kr 300 000
Startdato
01.09.2019
Sluttdato
01.12.2021
Status
Avsluttet