Førstehjelpskurs og integrering

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Norsk Folkehjelp Sandefjord og Sandefjord Internasjonale Skole(SIFU) har startet et sammarbeid som går ut på og få økt kompetansen for innvandrerne, innen det norske helsevesen, nødsentralene ved ulykker og integrering i det lokale sammfunnet.
Vi vet på bakgrunn av innformasjon som SIFU sitter med at det er et stort ønske fra innvandrerne selv og få komme mer ut og få en bedre forståelse av det norske sammfunnet. Mange innvandrere sitter med en frykt for og ta kontakt med det norske sammfunnet, på grunn av for liten kunnskap om språket og om hvordan sytemet fungerer ved diverse skader og ulykker.
det vil bli gjennomført «forkurs» ved SIFU hver uke i mai måned som skal forberede 5 elever ved SIFU som skal være med på et regionalt førstehjelps kurs, dette blir avholdt ved Gran(Hadeland) og er en del av sertifiseringen til sanitestpersonell. Disse elevene blir senere benyttet som tolker for hver sin språkgruppe når hovedkurset starter den 1.august og avsluttes den 19.august. Det vil bli lagt opp til tre hovedistruktører som hvar har ansvaret for hver sin språkgruppe med tolker fra forkurset.
Ved ett sammarbeid/medlemskap i Norsk folkehjelp Sandefjord så har de en mulighet til og få oppleve fordelene ved bruk av naturen, de får fysisk trening

sammtidig som de vil få hevet sin kompitanse ved diverse kurs, den norske naturen er en sentral plass i den sammenheng. de vil få økt kompetansen ved et skadested og ulykker, både i hjemmet og ute. I dette prosjektet søker vi økså kvalifisert rådgivning utenfor vårt eget fagområde som for eksempel, brannvesenet, AMK Sentralene, Sykehus/skadestuer.

Dette vil på sikt øke deres livskvaliteten, som igjen vil gjenspeile seg i hele deres hverdag.
Ved dette prosjektet så håper vi og få bedre språklige sammfunnsengasjerte innvandrere.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0224.pdf

Sluttrapportsammendrag

Norsk Folkehjelp har i mange år jobbet strukturert med arbeid som asyl og integrering. Ved siden av dette er forebyggende arbeid innenfor fagområdene førstehjelp og redningstjeneste ett prioritert område. Sandefjord kommune har i dag mange innvandrere med lovlig oppholdstillatelse, men disse blir fort litt isolert i samfunnet. Sandefjord Internasjonale Skole (SIFU) og Norsk Folkehjelp Sandefjord ønsket derfor å gjøre noen tiltak som kunne bedre deres livsituasjon. Prosjektet ga økte førstehjelpskunnskaper, deltakere ble betydelig bedre kjent med hverandre og de foredret sine språkkunnskaper betydelig gjennom de 3 ukene prosjektet pågikk.

Totalt 30 deltakere mellom 20 og 40 år fikk opplæring i løpet av de 3 ukene prosjektet pågikk. På bakgrunn av noe begrensede språkferdigheter hos deltakerne ble det derfor gitt mye praktisk trening. I tillegg til selve førstehjelpsopplæringen ble det gitt opplæring i anatomi, skadesminking, opplæring i nødmeldertjenesten og ett besøk hos brannvesenet for å lære slukking av brann, med hovedfokus på brann med frityr.

De største utfordringene vi hadde er utvilsomt språk. Enkelte av deltakerne hadde ikke vært i Norge mer enn 6 måneder, mens andre har vært her lenger. Etterhvert som deltakerne begynte å bli kjent med hverandre, så ble de også flinkere til å tolke og forklare hverandre. Men en tolk i klasserommet ville nok økt kvaliteten noe på kurset.

Det ble etter endt kurs avsluttet med en praktisk og teoretisk prøve på lik linje som våre sanitetsmannskaper i Norsk Folkehjelp må avlegge for å kunne bli autorisert førstehjelper. Av 27 deltakere som avla prøve, var det hele 14 deltakere som ble godkjent. Dette er vi i utganskpunktet godt fornøyd med.

Prosjektleder/forsker

Ronny Frantzen

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Førstehjelpskurs og integrering
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2012: kr 255 000
Startdato
03.05.2012
Sluttdato
19.08.2012
Status
Avsluttet