Medkvinner Tromsø

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Fagerengulykken i Tromsø i desember 2019 førte til oppstart av kvinnenettverket Medkvinner i Tromsø, der Norsk Folkehjelp deltar sammen med en rekke andre organisasjoner og privatpersoner. Vi har etablert møteplassen Lørdag kl to og er nå er i gang med å etablere Bydelsmødre Tromsø, der frivillige kvinner skal bidra til forebygging og motvirking av isolasjon og psykiske helseutfordringer blant innvandrerkvinner. De rekrutteres fra ulike språkgrupper og skal etter opplæring fungere som brobyggere mellom familier med hjelpebehov og det offentlige tjenestesystemet.

Målsetting

Oppsøkende virksomhet for å forebygge og motvirke isolasjon/ensomhet blant innvandrerkvinner samt brobygging mellom innvandrermiljøene og det offentlige hjelpesystemet.

Målgruppe

Innvandrerkvinner med status som bosatte flyktninger i Tromsø, men også arbeidsinnvandrere med samme behov kan være aktuelle.

Antall personer i målgruppen

70

Beskrivelse av gjennomføring

Etter etablering av en arbeidsgruppe/prosjektgruppe har vi arbeidet med forankring av prosjektet i kommunen samt i ulike innvandrermiljøer. Samarbeidsavtaler er underskrevet eller under arbeid og det blir etablert en ressursgruppe av interessenter i prosjektet. Søknader om driftsmidler er sendt eller under arbeid og vi er i gang med rekruttering av koordinator og bydelsmødre som kan være klar for opplæring fra høsten (avhengig av Covid 19-situasjonen). Bydelsmødre Norge engasjeres i opplæringen sammen med relevante tjenester i kommunen. Etter opplæring starter bydelsmødrene sitt arbeid, vi håper at de skal være i aktivitet på senhøsten og at erfaringer/justeringer kan foregå sammen med etterutdanning våren 2022.

Fremdriftsplan

Forprosjektet med forankringsarbeid og finansiering varer til Fase 1 starter i april 2021. I denne fasen er det planlagt rekruttering av frivillige bydelsmødre og en koordinator, som tilsettes i 40% stilling fra 1.8., når fase 2 starter. Denne fasen kjennetegnes forøvrig av opplæring og oppstart av arbeidet, som evalueres i fase 3 (ut kalenderåret).

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport DAM-stiftelsen.pdf

Prosjektleder/forsker

Randi Marie Haugland

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Medkvinner Tromsø
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2021: kr 200 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
15.06.2022
Status
Avsluttet