Ressursformidlere for bedre helse

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I rapporten “Tilrettelegging av offentlig informasjon for innvandrere” skrevet på oppdrag fra IMDI i 2011, kommer det fram at når offentlig informasjon fra NAV og andre aktører skal ut til innvandrerbefolkningen, er manglende norskkunnskaper og svake leseferdigheter to store utfordringer. Selv om info. fra f.eks NAV og Skatteetaten ikke nødvendigvis kan sammenlignes med helseinformasjon, er det flere likhetstrekk med vårt prosjekt, da det handler om å formidle faglig kvalitetssikret informasjon på en måte som er forståelig. Se mer i prosjektbeskrivelse

Målsetting

Å organisere fire ressursgrupper med følgende språkbakgrunn: pastho, somali, urdu, og arabisk. Ressurspersonene skal formidle helse informasjonen de får gjennom prosjektet til målgruppa dvs. sine respektive språk miljøer. Ressurspersonene skal månedlig gjennomføre oppgaver, se prosjektbeskrivelse

Målgruppe

Målgruppen vår i dette prosjektet er voksne med arabisk, urdu, somali og pastho som morsmål, og som kan lite norsk, og/eller har lite kontakt med storsamfunnet

Antall personer i målgruppen

2800

Beskrivelse av gjennomføring

I dette prosjekt søker vi midler til å organisere fire ressursgrupper for mobilisering av målgruppe og formidling av sykdomssituasjon om diabetes 2, overvekt, depresjon, angst, hjertet, karsykdommer og pandemi og andre viktige helsetemaer, under og etter Covid-19. Ressurspersonene for bedre helse rekrutterer deltakere fra sine miljøer, arrangerer informasjonsmøte og formidler faglig kvalitetssikret informasjon til deltakere De 16 ressurspersonene skal opplæres grundig om basisinfo om diabetes, hjertet og lunge sykdommer, overvekt, depresjon, Covid-19, og pandemiens påvirkning på helse, skole og samfunn i Norge, samt andre generell helse informasjon som vi har nevnt over Hver av de 16 ressurspersonene skal månedlig gjennomføre følgende oppgaver: ● Delta på fagmøte, opplæring, med fagfolk og fellesmøter, 2 timer pr mnd. ● Gjennomføre minst ett digitalt eller fysisk møte med inntil 20-25 deltakere fra sin språkgruppe, 2 timer pr mnd. ● Stå på stand/holde informasjonsaktivitet på kjøpesenter eller lignende offentlig steder der målgruppa ferdes , 2 timer pr mnd. ● Deling av forebyggende informasjon gjennom digitale medier, samt formidling av info. til organisasjoner og ressurspersoner i de respektive språkgruppene, 2 timer pr mnd.

Fremdriftsplan

Februar Planlegging, iverksetter ressursgruppa, kontakte frivillige og samarbeidspartnere, rekruttering og markedsføring Mar- Juni Organisere månedlig de 4 oppgavene med hver ressursformidlere i fem bydeler. Planlegging August Rekruttering av frivillige, deltakere og koordinerer med alle samarbeidspartnere September – Desember Organisere månedlig de 4 oppgavene med hver ressursformidlere i fem bydeler. Evaluering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Oasen – prosjekt 150 – sluttrapport prosjekt Ressursformidler for bedre helse_.pdf

Prosjektleder/forsker

Susana Biamon

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Ressursformidlere for bedre helse
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2022: kr 860 000
Startdato
01.02.2022
Sluttdato
01.07.2023
Status
Avsluttet