Førstehjelpskurs til innvandrere

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Norsk Folkehjelp Oslo har siden opprinnelsen i 1932 vært opptatt av folkeopplysning om førstehjelpskunnskaper. Norsk Folkehjelp Oslo har siden 2002 drevet Oasen, kvinner krysser grenser, og har hatt noen sporadiske førstehjelpskurs for kvinnene i prosjektet. For å systematisere opplæringen i førstehjelp for innvandrerkvinner søkte vi Stiftelsen Helse og Rehabilitering om støtte til dette for 2008.

 

Det er gjennomført 16 kurs fordelt på 4-6 timer for 230 innvandrerkvinner i 2008. Temaer som ble behandlet var håndtering av bevisstløse (åpne luftveien og legge hverandre i sideleie), tiltak ved livløshet (praktiske øvelser i Hjerte- lunge- redning på dukker). Varsling til 1-1-3 med fokus på hvilken informasjon det er viktig å formidle (hvem-hva-hvor). Fjerning av fremmedlegemer fra hals på voksne og barn (deltagerne øvde på spedbarnsdukker og hverandre). Vi hadde en grundig innføring i å forstå faresignalene ved akutte brystsmerter, herunder fokus på også mindre kjente symptomer ved hjerteinfarkt. Stansing av ytre blødninger samt symptomer og behandling ved indre blødninger. Enkle tiltak ved brannskader, forgiftninger og brudd.

 

Det har vært viktig for kursgjennomføringen å tilrettelegge for mye praktisk øving. Dette da kvinnene har hatt variert utgangspunkt i norskkunnskaper. Resultatet av kursene er at mange av kvinnene melder tilbake at de føler seg tryggere med å ha fått tilført førstehjelpskunnskaper.


 

Prosjektleder/forsker

Erlinda Muñoz

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Førstehjelpskurs til innvandrere
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2008: kr 180 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet