Minner fra Torshov

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

I forbindelse med samlokalisering av Torshov frivillighetssentral og Torshov-Åsen-Sandaker eldresenter, ble det satt i gang erindringsarbeid med hovedmålsetting å bringe ulike brukergrupper sammen, at mennesker i ulik alder og kulturell bakgrunn skulle kunne lære av hverandre og dermed få bedre kontakt. Det var også ønskelig at gruppa skulle delta i forskjellige formidlingsformer som fortellerstunder og i arbeid med utstilling. Minner fra barne- og ungdomsår var hovedtema.

 

Gruppa startet ved Deichmanske bibliotek og beveget seg over til Torshov eldresenter hvor det ble satt sammen fire temaprogram for visning der. Målet var å gjenkalle spontane minner blant deltakerne og tilhørerne.

 

Vi mener at hovedmålsettingen i høy grad ble oppnådd selv om diverse delmål ikke ble gjennomført. Som videre plan bør det være interessant å utvikle et flerkulturelt samarbeid. Det kan også utarbeides en liten håndbok som omhandler erindring som kulturell virksomhet. Denne håndboken ville kunne brukes i minneaktivitet ved sykehjem og ved eldresentre.

Prosjektleder/forsker

Sten Nilsen

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Minner fra Torshov
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Org.ledd
Torshov frivillighetssentral, Norsk Erindringssenter og Torshov eldresenter
Beløp Bevilget
2006: kr 50 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet