Redde flere liv gjennom ny teknologi

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1.Bakgrunn: «Den gyldne timen». Ved snøskred og søk etter personer på barnmark sommer og ikke minst vinterstid betyr den første tiden veldig mye. Spesielt utsatt er barn. Det er i forbrukermarkedet og i det profesjonelle markedet blitt tilgjengelig fjernstyrte droner av ulike slag som kan anvendes i søk og redning. Med dette utstyret kan en gjøre jobben betydelig raskere enn flere av dagens ressurser og i mange tilfeller også rimeligere. Med doner i redningstjenesten kan en også anvende dette til forebygging og støtte til ulike samfunnsoppgaver som klarering av rasutsatte veier.
2.

Prosjektets målsetting: Raskere søk og redning gjennom bruk av ny teknologi. Raskere funn og hurtig unnsetning til forulykkede slik at vi kan redde liv og helse.
3. Prosjektets målgruppe: Alle i samfunnet.
4. Beskrivelse av gjennomføring: Sette sammen standardteknologi for anvendelse i redningstjenesten. Enkelte løsninger kan kreve utvikling av elektronikk. Teste ut anvendelser og dokumentere bruk på de områdene hvor utstyret er egnet. Gjøre kunnskapen tilgjengelig for alle sanitetsgrupper i organisasjonen.
5. Prosjektets betydning: Raskere søk vil medføre at flere savnede blir funnet i livet. Flere av de som reddes vil reddes raskere og rehabiliteres raskere til normal helse. Kunnskapene blir tilgjengelig over hele landet.
6. Framdriftsplan: Prosjektet gjennomføres på 3 år. Da er løsningene testet ut og kan benyttes på landsbasis.
År 2014: Avklare lovverk og sertifisere personell. Innkjøp av deler av utstyrsparken. Grunntest av utstyr. Simulatortrening og i trening i felt.
År 2015: Innkjøp av øvrig utstyr. Dokumentere konstruksjoner og opplæring. Gjøre ytterligere tester. Simulatortrening og i trening i felt.

År 2016: Samøvelse i større sammenheng. Finpusse på utstyr. Se på nye muligheter framover.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Svein Pedersen

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Redde flere liv gjennom ny teknologi
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2014: kr 462 000, 2015: kr 130 000, 2016: kr 68 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
02.06.2017
Status
Avsluttet