Aktivitet hele livet

Søknadssammendrag

Covid-19 har vært svært krevende for beboere på sykehjem i Målselv. De har vært isolert fra resten av befolkningen og sine pårørende. Vi vet at ansatte har mer enn nok med å få daglige gjøremål til å gå opp og at de derfor har lite tid til å aktivisere beboerne. Man ser at det er stort behov for å ha organiserte aktiviteter for å engasjere beboerne.

Målsettingen med prosjektet er å få til enkel jevnlig aktivitet innenfor de smittevernregler som er gjeldene. Aktivitetene skal kunne utføres av både frivillige i Målselv Røde Kors og ansatte. Vi skal ansette en aktivitør som vil ha som sin hovedoppgave å legge til rette for at frivillige skal ha aktiviteter og skal selv også lage aktiviteter som vil være ett fast innslag i beboernes hverdag.

Aktiviteter vil være:

  • Sanse/mimrerom
  • Turer ut/utstyr til turaktivitet
  • Kulturell underholdning som sang, musikk, teater og lignende
  • Årstidskasser

Vi vil tilpasse aktivitetene slik at de gjennomføres i mindre grupper med faste frivillige.

Etter påske skal vi legge en mer detaljert plan som skal vare ut prosjektperioden. Vi vil starte «jakten» på aktivitøren som skal ansettes og vi ser for oss at dette kan være en som allerede er ansatt på sykehjemmene som har ett spesielt engasjement for dette med aktiviteter.

Anslagsvis vil de midlene vi har satt av kunne gi en 20% stilling. Vi vil starte planleggingen av hvilke kulturelle innslag vi skal ha og har som mål at dette skal starte opp fra høsten. Innkjøp av materiell til årstidkasser vil vi kunne starte opp med ganske umiddelbart.

Målet med prosjektet er at beboerne på sykehjemmene skal få en hverdag som har mer innhold, vi mener at enkle faste aktiviteter vil bidra til dette.

Prosjektleder

Beate Gårseth

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Aktivitet hele livet
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 295.000
Startdato
19.03.2021