Aktiviteter for eldre i Stavanger

Søknadssammendrag

Besøkstjenesten består av frivillige besøksvenner som besøker og aktiviserer personer som er ensomme og som ønsker mer sosial kontakt. De frivillige besøker deltaker jevnlig en til to timer i uken, gjerne gjennom flere år og i noen tilfeller livet ut.

Målgruppen vår er ensomme eldre over 65 år som opplever sterk og vedvarende ensomhet. Det kan være mennesker med psykiske eller fysiske utfordringer og/eller lite nettverk rundt seg, og som i tillegg sliter med å komme seg ut på egen hånd.

Røde Kors besøkstjeneste i Stavanger erfarer stor og økende etterspørsel fra ensomme eldre som ønsker en besøksvenn, og vi har stadig personer på våre ventelister. Det kan se ut til at koronapandemien har forsterket ensomheten ytterligere, og vi ser nå behovet for å styrke Besøkstjenesten ved å:

  • Rekruttere og kurse nye frivillige
  • Promotere selve prosjektet for å nå ut til eldre som har behov for en besøksvenn.
  • Etablere nye en-til-en koblinger – å koble en besøksvenn og en besøksvert, som vil møtes regelmessig.
  • Videreutvikle besøkstjeneste med hund
  • Videreutvikle «Spisevenn»
  • Øke antall gruppeaktiviteter

Målet er å rekruttere flere frivillige og få gjort enda flere en-til-en koblinger (frivillig og deltaker), slik at ventelistene og ventetiden for besøksvenn går ned. I tillegg til dette er det en målsetting å arrangere flere sosiale fellesaktiviteter og utflukter, og gjerne med et koselig måltid inkludert.

Gjennom besøkstjenesten i Stavanger Røde Kors arbeider vi for at mennesker skal føle at livet har mening og innhold livet ut.

Prosjektleder

Birgitte Nordnes

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Aktiviteter for eldre i Stavanger
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
05.10.2021